Ο ρόλος των φυτικών ινών στην εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου: μελέτη «ΑΤΤΙΚΗ»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο ρόλος των φυτικών ινών στην εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου: μελέτη «ΑΤΤΙΚΗ»

Αναγνώστου, Ιλιάνα Παρθενία

Σκοπός: Η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης της κατανάλωσης διαιτητικών φυτικών ινών στο 10-ετή κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Μεθοδολογία: Κατά τα έτη 2001-2, ένα σύνολο 1514 ανδρών και 1528 γυναικών (18-89 ετών), κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών και ελεύθεροι καρδιαγγειακής νόσου, αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ. Κατά τα έτη 2011-12, πραγματοποιήθηκε ο δεκαετής επανέλεγχος στον οποίον συμμετείχαν 2583 άτομα. Από τους ιατρούς-ερευνητές συγκεντρώθηκαν ένα σύνολο κοινωνικο-δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού ιστορικού καρδιαγγειακής νόσου, καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων. Η καταγραφή των διατροφικών συνηθειών βασίστηκε σε ένα ημι-ποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων μέσω του οποίου αποτιμήθηκε έμμεσα η πρόσληψη φυτικών ινών σε γραμμάρια/ημέρα. Ανάλογα με την ποσότητα φυτικών ινών, δημιουργήθηκαν 3 κατηγορίες: χαμηλή πρόσληψη (<34,47 g/ημέρα), μέτρια πρόσληψη (34,48 – 43,12 g/ημέρα) και υψηλή πρόσληψη (>43,12 g/ημέρα). Αποτελέσματα: Το 33,5% ανδρών και γυναικών υπολογίστηκε να προσλαμβάνει φυτικές ίνες, ημερησίως. Αφού λήφθηκαν υπόψιν κλασσικοί συγχυτικοί παράγοντες, η κατανάλωση φυτικών ινών δεν συσχετίστηκε με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο (μέτρια προς χαμηλή πρόσληψη: Σχετικός Κίνδυνος (ΣΚ)=0.53, 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (ΔΕ):0.221-1.274 και υψηλή προς χαμηλή πρόσληψη: ΣΚ=0.64, 95% ΔΕ:0.270-1.559). Ωστόσο, κατόπιν στρωματοποίησης βάσει του οικογενειακού ιστορικού της νόσου των συμμετεχόντων, η υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών (>43,12g/ημέρα) βρέθηκε να επιφέρει μείωση κατά 82% (ΣΚ=0.18, 95% ΔΕ:0.045-0.721) στον καρδιαγγειακό κίνδυνο στους έχοντες ιστορικό, συγκριτικά με όσους δήλωσαν την απουσία ιστορικού της νόσου, όπου τα αποτελέσματα δεν ήταν σημαντικά (ΣΚ=1.59, 95% ΔΕ:0.422-6.054). Συμπεράσματα: Στην παρούσα εργασία υπογραμμίζεται ο προστατευτικός ρόλος της υψηλής πρόσληψης φυτικών ινών έναντι του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, παρουσία ισχυρών παραγόντων κινδύνου όπως το ιστορικό της νόσου, αναδεικνύοντας την σημασία τους και στη πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

κίνδυνος
καρδιαγγειακή νόσος
οικογενειακό ιστορικό
διαιτητικές φυτικές ίνες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.