Ο ρόλος του Σύριου πατέρα στην ανατροφή των παιδιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ο ρόλος του Σύριου πατέρα στην ανατροφή των παιδιών

Alila Karoleen, Salman
Alakabani Safaa, Talal

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει εάν ο Σύριος πατέρας συμμετέχει στην φροντίδα των παιδιών. Στα πλαίσια της έρευνας αυτή εξετάζεται η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα και πώς η σχέση αυτή επηρεάζει τη συμβολή του πατέρα στη φροντίδα του παιδιού. Συγκεκριμένα, επιδιώκονται τα παρακάτω: (α) Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Σύριος πατέρας συμμετέχει στη φροντίδα του παιδιού, (β) Η παρουσίαση της αντίληψης που διαμορφώνει ο Σύριος πατέρας σχετικά με το ρόλο του και (γ) Η αξιολόγηση του βαθμού συμφωνίας ή διαφωνίας του ζευγαριού σε διάφορα θέματα που αφορούν στην φροντίδα και διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη, το θεωρητικό μέρος και το ερευνητικό. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο πρότυπο του πατέρα και στο βαθμό με τον οποίο η πατρική φροντίδα επηρεάζει την προσωπικότητα του παιδιού και την επίδοσή του στο σχολείο. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην τυπολογία του πατέρα στην σύγχρονη οικογένεια. Περιγράφονται οι σημαντικότεροι τύποι οικογένειας και πατέρα, καθώς και η επίδραση του κάθε τύπου στην προσωπικότητα του παιδιού. Επιπλέον, στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου, αναλύονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού πατέρα. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο ρόλο του πατέρα στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού. Το δεύτερο μέρος, παρουσιάζει το εμπειρικό κομμάτι της παρούσας εργασίας το οποίο πραγματοποιήθηκε σε δύο πόλεις της Συρίας, τη Λαοδίκεια και τη Σουέδα. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 80 οικογένειες από κάθε πόλη με παιδιά ηλικίας 1 ως 16 ετών. Παρουσιάζονται επίσης τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας καθώς και σχόλια και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Parent and child
Συρία
Πατέρες και παιδιά
Fathers and children
Γονείς και παιδιά
Syria

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.