Διαιτητική πρόσληψη και επίπεδα βιταμινών Α και Ε στο αίμα σε παιδιά (ερευνητική εργασία)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαιτητική πρόσληψη και επίπεδα βιταμινών Α και Ε στο αίμα σε παιδιά (ερευνητική εργασία)

Νίκα, Φωτεινή Ι.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση των επιπέδων των ανεπαρκειών των βιταμινών Α και Ε σε παιδιά (9-13 ετών) και η μελέτη παραγόντων και συμπεριφορών που σχετίζονται με αυτές τις ανεπάρκειες. Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια συγχρονική επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 299 παιδιά 9-13 ετών. Περιελάμβανε διατροφική αξιολόγηση, ανθρωπομετρήσεις, κλινική εξέταση και βιοχημικές εξετάσεις. Μεταξύ άλλων, μετρήθηκαν η ρετινόλη και η α–τοκοφερόλη πλάσματος. Ανεπάρκεια βιταμίνης Α ορίστηκε ως συγκέντρωση ρετινόλης <0,2 mg/ L ενώ ανεπάρκεια βιταμίνης Ε συγκέντρωση α–τοκοφερόλης < 5 mg/ L. Χρησιμοποιήθηκαν το στατιστικό κριτήριο x2 του Pearson και το t – Τest του Student για τη συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών και πραγματοποιήθηκαν απλές λογιστικές παλινδρομήσεις για τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ της διαιτητικής πρόσληψης των βιταμινών με τα επίπεδά τους στο αίμα καθώς και πολλαπλές, για διερεύνηση συσχετίσεων των βιταμινών με δείκτες υγείας. Αποτελέσματα: Τα αγόρια παρουσίασαν υψηλότερη διαιτητική πρόσληψη ενέργειας και βιταμίνης Ε συγκριτικά με τα κορίτσια. Ανεπαρκής διαιτητική πρόσληψη βιταμίνης Α είχε το 28,1% των παιδιών ενώ για τη βιταμίνη Ε το ποσοστό ήταν 77,3%. Ρετινόλη σε έλλειψη εμφάνισε το 8% των παιδιών ενώ για την α–τοκοφερόλη το ποσοστό ήταν 31,8%. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ διαιτητικής πρόσληψης και επιπέδων στο αίμα για τις δύο βιταμίνες. Τέλος, προέκυψαν συσχετίσεις των βιταμινών με δείκτες υγείας.Συμπεράσματα: Βρέθηκαν ανεπαρκείς διαιτητικές προσλήψεις για τις βιταμίνες Α και Ε και ποσοστά ανεπάρκειας ρετινόλης και α-τοκοφερόλης. Δεν προέκυψε συσχέτιση μεταξύ της διαιτητικής πρόσληψης των βιταμινών και των επιπέδων τους στο αίμα. Προέκυψαν όμως συσχετίσεις αυτών με δείκτες υγείας που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

α-τοκοφερόλη
βιταμίνη Ε
βιταμίνη Α
διαιτητική πρόσληψη
ρετινόλη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.