Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση ήπατος. Γενετική προδιάθεση και αλληλεπίδραση με διατροφική πρόσληψη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση ήπατος. Γενετική προδιάθεση και αλληλεπίδραση με διατροφική πρόσληψη

Ζόγκζα-Φραντζεσκάκη, Ευσταθία Κ.

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) ορίζεται η παρουσία λίπους στο ήπαρ είτε στην απεικόνιση αυτού, είτε στην ιστολογία του, εφόσον έχουν αποκλειστεί δευτεροβάθμιες αιτίες συσσώρευσης λίπους σε αυτό.Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση και εκτίμηση του ρόλου της γενετικής προδιάθεσης και των περιβαλλοντικών παραγόντων στον κίνδυνο εμφάνισης της NAFLD, καθώς και η διερεύνηση της ύπαρξης αλληλεπίδρασης μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων ως προς την ανάπτυξη της. Μέρος αυτής της έρευνας αποτελεί και η παρούσα πτυχιακή εργασία, της οποίας ο σκοπός είναι η διερεύνηση του ποσοστού συσχέτισης της ποικιλομορφίας του γονιδίου PNPLA3 με την ηπατική εναπόθεση λίπους, παρουσία συγκεκριμένων διατροφικών συνηθειών. Τελικά, οι γυναίκες με γονότυπο που περιείχε G αλληλόμορφο και ανέφεραν υψηλήπρόσληψη ψαριών (> 2,3 μερίδες / εβδομάδα), είχαν χαμηλότερη πιθανότητα να αναπτύξουν τη νόσο σε σύγκριση με γυναίκες ίδιου γονότυπου που ανέφεραν χαμηλή πρόσληψη ψαριών (<0,5 μερίδες / εβδομάδα) (beta=-1,203 , p-value=0.024). Επιπλέον, οι γυναίκες με ομόζυγο ως προς C γονότυπο που ανέφεραν μέτρια κατανάλωση ψαριών, παρουσίασαν χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου από τις γυναίκες με ίδιο γονότυπο, οι οποίες όμως ανέφεραν χαμηλή κατανάλωση ψαριών (beta=-1,597, p-value=0,002), ενώ η υψηλή πρόσληψη ψαριών δεν είχε περαιτέρω ευεργετική επίδραση (p = 0.061). Οι άνδρες, από την άλλη, ανεξάρτητα από τον γονότυπο που έφεραν, δεν είχαν κανένα όφελος από την κατανάλωση ψαριών. H εργασία αυτή κατέληξε σε μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση, μεταξύ της γονοτυπικής έκφρασης του PNPLA3 πολυμορφισμού στο γυναικείο φύλο, συνδυασμένης με την κατανάλωση ψαριών, και την εξέλιξη της μη αλκοολικής λιπώδους διήθησης του ήπατος (NAFLD). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν υποδεικνύουν μια πιθανή εξατομικευμένη προληπτική στρατηγική για την αντιμετώπιση της NAFLD, ανάλογα με το φύλο και το γενετικό υπόβαθρο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κατανάλωση ψαριών
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Λίπος
Στεάτωση
Ήπαρ - Ασθένειες
Στεατοηπατίτιδα
Ήπαρ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.