Η επίδραση της πολιτικής και οικονομικής αστάθειας στην επιχειρηματικότητα. Η Ελληνική περίπτωση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η επίδραση της πολιτικής και οικονομικής αστάθειας στην επιχειρηματικότητα. Η Ελληνική περίπτωση

Μπαγιάτης, Χρήστος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τα άτομα στην πρόθεσή τους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, στη θεωρητική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας και στην εμπειρική προσέγγιση της πρόθεσης για επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται αναφορά στην επιχειρηματικότητα στα είδη και οι μορφές της και αναλύεται η καταλυτική της σημασία στην οικονομική ανάπτυξη. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα επιχειρηματικά κίνητρα αλλά και τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τους ανθρώπους να λάβουν την απόφαση να γίνουν επιχειρηματίες. Επίσης γίνεται αναφορά στα προβλήματα, τα εμπόδια αλλά και τις δυσκολίες που επηρεάζουν τα άτομα στην απόφασή τους να γίνουν επιχειρηματίες. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις έρευνες που εστιάζουν στην γυναικεία επιχειρηματικότητα αλλά και στους οικογενειακούς παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα να εμπλακούν με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Η εμπειρική διερεύνηση της πρόθεσης για επιχειρηματικότητα και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται και σχολιάζονται στο τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα άτομα γενικά δεν έχουν προσανατολισμό προς την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, βρέθηκε ότι οι κύριοι παράγοντες που ενθαρρύνουν την πρόθεση για επιχειρηματική δραστηριότητα είναι τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων, ιδίως η στάση τους απέναντι στον κίνδυνο και τον ανταγωνισμό, ο βαθμός αυτοπεποίθησης και προσαρμοστικότητας στις συνθήκες. και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται και σχολιάζονται στο τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα άτομα γενικά δεν έχουν προσανατολισμό προς την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, βρέθηκε ότι οι κύριοι παράγοντες που ενθαρρύνουν την πρόθεση για επιχειρηματική δραστηριότητα είναι τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων, ιδίως η στάση τους απέναντι στον κίνδυνο και τον ανταγωνισμό, ο βαθμός αυτοπεποίθησης και προσαρμοστικότητας στις συνθήκες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παράγοντες που ευνοούν την επιχειρηματικότητα
Οικονομική κρίση
Επιχειρηματικότητα
Πολιτική αστάθεια
Είδη και μορφές επιχειρηματικότητας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)