Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: σύγκριση με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: σύγκριση με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Μωραΐτη, Καλλιόπη

Ανάλυση των 40 ΔΛΠ και ΔΠΧΑ. Στη συνέχεια συγκρίνονται με τα Ελληνικά και στο πρακτικό μέρος εξετάζεται μια εταιρεία ιχθύοκαλλιέργειας, η οποία το 2004 ακολουθεί τα Ελληνικά και το 2005 τα διεθνή πρότυπα. Η σύγκριση γίνεται με τη χρήση αριθμοδεικτών και βγαίνει ένα γενικό συμπέρασμα

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ισολογισμός
ΔΛΠ
αριθμοδείκτες
ΕΓΛΣ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.