Μελέτη της χωροχρονικής μεταβολής της θερμοκρασίας για τον ελλαδικό χώρο με τη χρήση GIS

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη της χωροχρονικής μεταβολής της θερμοκρασίας για τον ελλαδικό χώρο με τη χρήση GIS

Χίνη, Μαρία Ελένη

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αποτύπωση και η μελέτη της χωροχρονικής μεταβολής της θερμοκρασίας για τον ελλαδικό χώρο με την χρήση του πολυσύνθετου λογισμικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). Διαθέτοντας έγκυρες και αξιόπιστες τιμές θερμοκρασίας από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που αφορούν 48 μετεωρολογικούς σταθμούς, επιχειρήθηκε η στατιστική ανάλυση χρονοσειρών που καλύπτουν δυο χρονικές περιόδους. Τα δεδομένα της πρώτης χρονικής περιόδου αφορούν τους 32 σταθμούς και πρόκειται για σαράντα- τέσσερα έτη (1961-2004) και της δεύτερης τους 18 σταθμούς και πρόκειται για είκοσι έτη (1982-2001). Οι ατμοσφαιρικοί παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν είναι η μέση θερμοκρασία, η μέση μέγιστη θερμοκρασία και η μέση ελάχιστη θερμοκρασία και χωρίστηκαν σε πέντε περιόδους μελέτης (ετήσια, περίοδος του χειμώνα, περίοδος της άνοιξης, περίοδος του καλοκαιριού και περίοδος του φθινοπώρου). Αρχικά μελετήθηκε ο συντελεστής μεταβλητότητας (cv) των χρονοσειρών και στη συνέχεια βρέθηκε η τάση αυτών με τη χρήση του μη παραμετρικού στατιστικού ελέγχου Mann-Kendall και του Sen’s slope. Ακολούθησε η εφαρμογή της μεθόδου χωρικής παρεμβολής Inverse Distance Weighting (IDW), προκειμένου να υπολογιστούν και οι τιμές της θερμοκρασίας σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις, παράγοντας τελικώς τους αντίστοιχους θερμοκρασιακούς χάρτες. Οι σταθμοί είναι αρκετοί και αντίστοιχα καλά κατανεμημένοι στο χώρο για μια όσο γίνεται ακριβέστερη αποτύπωση της θερμοκρασίας. Τέλος έγινε η μελέτη και η ανάλυση των αποτελεσμάτων για τις καθορισμένες περιόδους, προκειμένου να βρεθούν και να επισημανθούν τυχόν θετικές ή αρνητικές ανωμαλίες στη θερμοκρασία, με την πάροδο των χρόνων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS, χωροχρονική μεταβολή της θερμοκρασίας, συντελεστής μεταβλητότητας (CV), μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Kendall και Sen’s slope, χωρική παρεμβολή IDW

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)