Εφαρμογή προγράμματος αγωγής υγείας σε παιδιά πέμπτης δημοτικού: αλλαγές σε επίπεδα φυσικής κατάστασης, φυσικής δραστηριότητας και αυτοεκτίμησης μετά από παρέμβαση ενός έτους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Εφαρμογή προγράμματος αγωγής υγείας σε παιδιά πέμπτης δημοτικού: αλλαγές σε επίπεδα φυσικής κατάστασης, φυσικής δραστηριότητας και αυτοεκτίμησης μετά από παρέμβαση ενός έτους

Δενδράμη, Φιλομένη

H διατήρηση της υγείας ήταν πάντοτε πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων. Παλιότερα κύριος στόχος των υπηρεσιών υγείας ήταν η θεραπεία των διαφόρων νοσημάτων. Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί περισσότερο προς την πρόληψη των ασθενειών ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση προς το σύστημα υγείας και την παραγωγικότητα. Η καταγραφή και η κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στη συμπεριφορά και στους δείκτες υγείας των μαθητών θα βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μαθητών και γονέων. Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να διερευνήσει την επίδραση ενός σχολικού προγράμματος αγωγής υγείας στα επίπεδα φυσικής κατάστασης, φυσικής δραστηριότητα και αυτοεκτίμησης εντεκάχρονων παιδιών από την περιφέρεια της Αττικής και της Κύπρου. Το πρόγραμμα παρέμβασης βασίστηκε στη θεωρία Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς και σκόπευε στη μακροπρόθεσμη προαγωγή της υγείας. Το πρόγραμμα παρέμβασης εφαρμόστηκε για ένα χρόνο. Συμμετείχαν 189 παιδιά από τα οποία τα 89 ανήκαν στην ομάδα παρέμβασης και τα 100 στην ομάδα αναφοράς. Πριν και μετά την παρέμβαση πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, συλλογή διατροφικών πληροφοριών, εκτίμηση φυσικής δραστηριότητας, μετρήσεις φυσικής αυτοεκτίμησης και εκτίμηση γνώσεων και συμπεριφορών υγείας του δείγματος. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναφέρθηκαν στατιστικώς σημαντικά ευρήματα υπέρ της ομάδας παρέμβασης, αναφορικά με την φυσική κατάσταση, την οργανωμένη μέτρια προς έντονη φυσική δραστηριότητα και την αυτοεκτίμηση για τη φυσική δραστηριότητα. Επίσης, τα παιδιά που παρακολούθησαν το πρόγραμμα διατροφικής αγωγής παρουσίασαν μικρότερη αύξηση στην περιφέρεια μέσης. Συμπερασματικά, η ομάδα παρέμβασης βελτιώθηκε σε αρκετούς τομείς. Έτσι, θεωρείται σημαντική η συμβολή των προγραμμάτων αγωγής υγείας σε σχολεία, με στόχο την αλλαγή συμπεριφορών προκειμένου να προληφθεί η εμφάνιση χρόνιων ασθενειών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Physical fitness for children
Αυτοεκτίμηση στα παιδιά
Ασθένειες - Πρόληψη
Αγωγή υγείας - Παιδιά
Health education - Children
Diseases - Prevention

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)