Χωροχρονική ανάλυση μεγάλων δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Χωροχρονική ανάλυση μεγάλων δεδομένων

Υφαντίδου, Αναστασία

H παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data), καθώς πρόκειται για έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ένα νέο πεδίο ενδιαφέροντος τόσο στον χώρο της Γεωπληροφορικής όσο και γενικότερα στην επιστήμη της Γεωγραφίας. Γίνεται περιγραφή του όρου Μεγάλα Δεδομένα καθώς και άλλων εννοιών που σχετίζονται με αυτά, όπως Μικρά Δεδομένα (Small Data), Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και Αλγόριθμος. Επιπλέον, αναλύονται μερικές από τις εφαρμογές των Μεγάλων Δεδομένων που μπορούν να οπτικοποιηθούν μέσω ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), όπως ένα ζήτημα που αφορά την Υγεία, το Εμπόριο ή τον Καιρό αλλά και εφαρμογές που σχετίζονται με την διαχείριση των Μεγάλων Δεδομένων όπως στις τραπεζικές εργασίες, την κυβέρνηση, την εκπαίδευση και την Τηλεπισκόπηση. Τέλος, παρουσιάζεται η ανάπτυξη κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού R, με σκοπό την βέλτιστη ανάκτηση και ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων που προέρχονται από το Wikipedia article traffic statistics.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

γεωπληροφορική
Μεγάλα δεδομένα
μηχανική μάθηση
ανάλυση μεγάλων δεδομένων
εφαρμογές μεγάλων δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.