Η μεταβολή στο θερμικό περιεχόμενο του Βορείου Ατλαντικού Ωκεανού από το 1986 έως και σήμερα με χρήση του προγράμματος Matlab

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η μεταβολή στο θερμικό περιεχόμενο του Βορείου Ατλαντικού Ωκεανού από το 1986 έως και σήμερα με χρήση του προγράμματος Matlab

Κουβάτη, Νεκταρία

Ο Ατλαντικός Ωκεανός και ειδικότερα ο Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός , είναι μία περιοχή με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της σύνδεσής του με το κλίμα και τον καιρό της Βορειότερης Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής (Ivchenko et. al , 2006). Η εργασία αυτή στοχεύει στην περιγραφή της μεταβολής της θερμοκρασίας στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό από το 1986 έως και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθεί τις μεταβολές που υπέστει η θερμοκρασία σε σχέση με το βάθος (για τα πρώτα 100μ.) στην περιοχή μελέτης, αλλά και τις μεταβολές στις υποπεριοχές της. Είναι χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα όπου το πρώτο αρχικά εισαγάγει τις κύριες έννοιες της μελέτης και στην συνέχεια κάνει βιβλιογραφική αναφορά η οποία είναι εστιασμένη σε 4 κύρια άρθρα τα οποία στην συνέχεια τα συνδέει και με άλλες πηγές. Εδώ, και δίνονται πληροφορίες για την μεταφορά θερμότητας εντός του Β.Α Ωκεανού και των μεθόδων ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σύστημα “Argo” (Argo Profiles), και καταγράφονται τα δεδομένα και οι μέθοδοι για κάθε άρθρο ξεχωριστά. Έπειτα από την εξαγωγή των πρώτων συμπερασμάτων, παρατείθεται τελικά μία μικρή συζήτηση γύρω από τις τέσσερις μελέτες που τις συνδέει με το φαινόμενο της «Παγκόσμιας Ζώνης Μεταφοράς» γνωστό ως “Atlantic Meridional Overturning Circulation” (AMOC).Στο δεύτερο τμήμα λαμβάνει χώρα η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων θερμοκρασίας για τον υπολογισμό του θερμικού περιεχομένου στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό με χρήση του προγράμματος Matlab. Εδώ, περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων αλλά και της λειτουργίας του προγράμματος, με στόχο την προσωπική παρατήρηση τα ευρήματα της οποίας στο τρίτο τμήμα θα συγκριθούν με εκείνα που παρουσιάστηκαν στο πρώτο και που θα οδηγήσουν στα τελικά συμπεράσματα. Στο τελευταίο μέρος, και βάση του συστήματος “Harvard”, απαριθμείται όλη βιβλιογραφία (και ιστοσελίδες) που συνέβαλλαν στο χτίσιμο της παρούσας μελέτης καθώς και τα παραρτήματα στα οποία απαριθμούνται οι πίνακες, τα διαγράμματα και τέλος τα αρχεία (script files) του προγράμματος Matlab.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αρχεία NetCDF
Σύστημα «Argo» AMOC
Β. Ατλαντικός Ωκεανός
Θερμικό Περιεχόμενο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.