Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016

Τσιώπα, Άρτεμις Φ.

Η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση είναι ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, λόγω των πολλών διαστάσεών του. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η χαρτογράφηση και η χωρική ανάλυση των ναυαγίων των μεταναστών και των προσφύγων που έλαβαν χώρα στην περιοχή του Αιγαίου το 2015 και εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα το 2016. Παράλληλα, για την ολοκληρωμένη παρουσίαση και μελέτη του φαινομένου, καταγράφεται ο αριθμός των διασωθέντων, των αγνοουμένων και των νεκρών σε κάθε ναυάγιο, καθώς και στοιχεία για το προφίλ των παραπάνω. Σε αυτή τη μελέτη, αναλύεται, επίσης, η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, μέσω των εισροών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα εξωτερικά της σύνορα. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται και οι διαχρονικές μεταναστευτικές τάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προς την Ελλάδα. Επιπλέον, επιχειρείται η παρουσίαση των παραγόντων που οδήγησαν στην έξαρση αυτής της κρίσης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, χρησιμοποιούνται πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα από εθνικούς και διεθνείς φορείς, η επεξεργασία των οποίων γίνεται με τη χρήση λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

μετανάστευση
προσφυγική κρίση
Αιγαίο
χαρτογράφηση
Ναυάγια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.