Ανακύκλωση συσκευασιών αλουμινίου στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανακύκλωση συσκευασιών αλουμινίου στην Ελλάδα

Κάτσικας, Βίκτωρας

Η παρούσα εργασία αναλύει τη ανακύκλωση των συσκευασιών αλουμινίου στην Ελλάδα. Το αλουμίνιο σε όλες του τις μορφές ως προϊόν, έως ότου γίνει αντικείμενο προς ανακύκλωση χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας ξεκινάει με την ιστορική αναδρομή για το αλουμίνιο και παρουσιάζονται κάποια από τα χρήσιμα χαρακτηριστικά του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι εργασίες άλλων επιστημόνων και αφορούν την παραγωγή του αλουμινίου, τις ροές των αποβλήτων του σε παγκόσμιο επίπεδο και την ανακύκλωσή του στην Ευρώπη. Στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου γίνεται αναφορά των ερευνών για τις περιβαλλοντικές συνέπειες της ανακύκλωσης και παρουσιάζεται ο άτυπος τομέας της ανακύκλωσης του αλουμινίου σε διάφορες χώρες. Εκτενής ανάλυση για την Ελλάδα γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο, δηλαδή ποιος είναι ο κλάδος του αλουμινίου στη χώρα μελέτης και τι προσφέρει, χρήσεις προϊόντων αλουμινίου και η ανακύκλωση. Το Β μέρος είναι η εμπειρική μελέτη της εργασίας. Έγινε έρευνα για τον ανεπίσημο τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών αλουμινίου στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική, και ακολουθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Μέσω των αποτελεσμάτων αυτών θα μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη εικόνα για τον ανεπίσημο τομέα της ανακύκλωσης των συσκευασιών αλουμινίου στην Ελλάδα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αλουμίνιο
συσκευασίες
Ελλάδα
Ανακύκλωση
ανεπίσημος τομέας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.