Καταγραφή της εδαφικής παραμόρφωσης λόγω της σεισμικής ακολουθίας του 1953 στην νήσο Κεφαλληνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Καταγραφή της εδαφικής παραμόρφωσης λόγω της σεισμικής ακολουθίας του 1953 στην νήσο Κεφαλληνία

Χαρβαλής, Γεώργιος

Η δραστηριότητα του φλοιού της γης είναι ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο φαινόμενο. Είτε από την σεισμική, είτε από ηφαιστειακή δραστηριότητα, είτε από κατολισθήσεις, υπάρχει πάντα άμεση ή έμμεση επίπτωση στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ένα μεγάλο εύρος επιστημών και εργαλείων όπως γεωδαισία, σεισμολογία, τηλεπισκόπιση, μετρήσεις gps χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών. Πληροφοριών ύψιστης σημασίας για την κατανόηση και ερμηνεία των εδαφικών αλλαγών. Το cosi-corr (εργαλείο συμπροσαρμογής οπτικών εικόνων και χωρικής διασυσχέτισης) είναι μια διαδικασία που περιγράφεται από Leprince et al.,2007 για την εκτίμηση και καταγραφή εδαφικών μετατοπίσεων σε επίπεδο υπο-εικονοστοιχείου με την χρήση δορυφορικών εικόνων ή αεροφωτογραφιών. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται σε εικόνες SAR (ραντάρ συνθετικού ανοίγματος) για την μέτρηση συν-σεισμικών μετατοπίσεων (R. Michel, Avouac, 1999). Εφαρμογές αυτής της τεχικής έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για εύρεση οριζόντιας μετατόπισης από σεισμό (van Puymbroeck et al., 2000), (Goudarzi, 2010), παρακολούθηση παγετωνικών ροών (Berthier et al.,2005), μετανάστευση αμμοθινών (Crippen and Blom, 1991) και διαχρονική παρακολούθηση αργών κατολισθήσεων (C. Delacourt et al., 2004). Το γενικό ερευνητικό αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η καταγραφή των εδαφικών μετατοπίσεων του σεισμού της Κεφαλλονιάς στις 12/8/1953 με την χρήση ιστορικών αεροφωτογραφιών. Επίσης η αξιολόγηση της μεθόδου του cosi-corr και των αποτελεσμάτων, προσφέροντας επιπρόσθετη γνώση για ένα καταστροφικό σεισμικό γεγονός που μέχρι και σήμερα θεωρείται “μαύρο κουτί”.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

1953
σεισμός
μετατόπιση
Κεφαλλονιά
χωρική διασυσχέτιση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.