Ανάλυση με GIS ναυτικών ατυχημάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα με έμφαση στην μελέτη πετρελαιοκηλίδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση με GIS ναυτικών ατυχημάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα με έμφαση στην μελέτη πετρελαιοκηλίδων

Μιχαλάκος, Στέφανος

Τη Μεσόγειο τη χαρακτηρίζουν μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν μία από σημαντικές θαλάσσιες οδούς. Είναι κόμβος παγκόσμιων μεταφορών και παράλληλα αποτελεί πηγή οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας για τα κράτη που την περιβάλλουν. Η θαλάσσια ρύπανση αποτελεί δεδομένο την σημερινή εποχή. Παράλληλα η αύξηση των εμπορικών δραστηριοτήτων έχει επιδεινώσει το ήδη υπάρχων πρόβλημα. Τις σχέσεις των δύο παραπάνω καλείται να διερευνήσει η παρούσα εργασία. Μέσα από την ανάλυση στοιχείων και την παραγωγή χαρτών, θα εξεταστούν ο ρόλος και οι επιπτώσεις των θαλάσσιων μεταφορών στην Μεσόγειο. Η εργασία εστιάζει περισσότερο στην ρύπανση που προκαλείται από το πετρέλαιο, ενώ πραγματοποιείται η δημιουργία δύο πιθανών σεναρίων διαρροής πετρελαίου. Και για τα δύο σενάρια δημιουργείται δυναμικός χάρτης που περιέχει την πορεία του πετρελαίου. Από την έρευνα βρέθηκε οι μεταφορές μέσω θαλάσσης παίζουν μεγάλο στην πετρελαϊκή ρύπανση της Μεσογείου. Ωστόσο οι προσπάθειες καταπολέμησης του φαινομένου από τις κυβερνήσεις και τους Διεθνείς Οργανισμούς έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τα ποσοστά μόλυνσης αλλά και τους αριθμούς των ατυχημάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ναυτικό Ατύχημα
Περιβάλλον
Μεσόγειος
Πετρελαιοκηλίδα
Δυναμικός Χάρτης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.