Υλοποίηση δικτυακής εφαρμογής ερωτήσεων-απαντήσεων για την καταπολέμηση φυτικών ασθενειών και τη χαρτογράφηση της κατανομής αυτών στον Ελλαδικό χώρο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Υλοποίηση δικτυακής εφαρμογής ερωτήσεων-απαντήσεων για την καταπολέμηση φυτικών ασθενειών και τη χαρτογράφηση της κατανομής αυτών στον Ελλαδικό χώρο

Λάρος, Περικλής

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στην τεχνολογία ‘Knowledge market’, στην οποία βασίζεται η εφαρμογή για την αντικειμενική και γρήγορή επίλυση των ερωτήσεων που αναρτώνται σε αυτή. Επιπρόσθετα στο κεφάλαιο 2 αναφέρονται εκείνες οι απαιτήσεις που καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη μια τέτοιας εφαρμογής, παρουσιάζονται εφαρμογές και πλατφόρμες οι οποίες εμπεριέχουν ορισμένες παρόμοιες λειτουργικότητες με αυτές της ‘e-geoponos’. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι απαιτήσεις της πλατφόρμας, γίνεται εκτενής αναφορά σε θέματα όπως οι ρόλοι των χρηστών που δρούνε στην εφαρμογή, η ασφάλεια και η αξιοπιστία της πλατφόρμας καθώς και ποια μέσα ανάπτυξής της συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτών. Αναπόσπαστό κομμάτι της παρούσας εργασίας είναι η τέταρτη ενότητα η οποία αναφέρεται στα προγραμματιστικά εργαλεία και τις σύγχρονες τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη, η συντήρηση και η λειτουργικότητα της διαδικτυακής πλατφόρμας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής με αναλυτικές αναφορές που αφορούν την λειτουργικότητα και τις δυνατότητες της, με παραδείγματα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Τέλος, στην έκτη ενότητα παραθέτονται οι βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες βασίζεται η συγγραφή και η τεκμηρίωση αυτής της εργασίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πλατφόρμα Ερωτήσεων-απαντήσεων
Καταπολέμηση φυτικών ασθενειών
Δικτυακή εφαρμογή
e-geoponos
Ανακατανομή σορού

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)