Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαστηριακού μαθήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαστηριακού μαθήματος

Στούμπης, Δημήτριος

Η τεχνολογία αποτελεί διασταύρωση και δημιουργική σύνθεση στοιχείων τόσο της πνευματικής διάστασης του πολιτισμού (ιδέες, επιστήμη, έρευνα, παιδεία, πολιτική), όσο και της υλικής (πρακτική εμπειρία, τρόπος παραγωγής). Οι υπολογιστές και η τεχνολογία αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Με τη χρήση τους γίνεται η ζωή μας πιο εύκολη και πιο γρήγορη. Έτσι, ένας από τους πολλούς τομείς, στον οποίον έχει εισχωρήσει για τα καλά η τεχνολογία σε συνδυασμό με τους υπολογιστές είναι η Παιδεία. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει και στον τομέα της Παιδείας και παρατηρείται τελευταία όλο και περισσότερη χρήση αυτής, τόσο από τους καθηγητές όσο και από τους φοιτητές.Στόχος, λοιπόν, της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής, της οποίας το όνομα είναι «Ηλεκτρονικό Εργαστηριακό Μάθημα», όπου οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν ξανά τα εργαστηριακά μαθήματα για την καλύτερη κατανόησή τους ή σε περίπτωση απουσίας τους από το μάθημα να μπορούν να παρακολουθήσουν την παράδοσή του. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούνται σε διάφορες ηλεκτρονικές προόδους, τις οποίες θα δημοσιεύει ο εκάστοτε καθηγητής, με αποτέλεσμα οι μεν φοιτητές να μπορούν να εξασκηθούν κι οι δε καθηγητές να κρίνουν την πρόοδο και το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να δημοσιεύουν τις εργασίες τους και να μπορούν να ελέγχουν τα χρονικά περιθώρια, μέσα στα οποία πρέπει να παραδοθεί η εργασία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

εργαστήριο
σύστημα
διαχείρισης
μάθησης
Ηλεκτρονικό

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.