Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για ιατρικά περιστατικά με χρήση γνωσιακών τεχνικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για ιατρικά περιστατικά με χρήση γνωσιακών τεχνικών

Αδαμακόπουλος, Ανδρέας Κ.

Στις μέρες μας η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και τα cognitive systems κάνουν συνεχώς ολοένα και περισσότερο αισθητή την παρουσία τους. Τα γνωστικά λοιπόν συστήματα, παρέχοντας άμεσα απαντήσεις και λαμβάνοντας καίριες αποφάσεις, τις οποίες οι άνθρωποι δυσκολεύονται να εντοπίσουν, οδηγούν όλο και περισσότερους οργανισμούς στη χρήση τους. Η παρούσα πτυχιακή αποσκοπεί στην έρευνα της δημιουργίας και της ανάπτυξης ενός συστήματος υποβοήθησης όσον αφορά ιατρικές αποφάσεις με τεχνικές pattern matching. Στο σύστημα αυτό, προστέθηκαν λειτουργίες για ταίριασμα παρόμοιων περιστατικών με τη χρήση βάσεων δεδομένων καθώς και για την κατασκευή γραφημάτων τα οποία παρέχουν στατιστικές πληροφορίες στο ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση των ασθενών. Προκειμένου να εφαρμοστούν τα προηγούμενα, χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον προγραμματισμού NetBeans που κάνει χρήση της java με περαιτέρω προσθήκη κατάλληλων βιβλιοθηκών για τα γραφήματα. Επομένως, η εφαρμογή αυτή διευκολύνει το έργο του ιατρού για την καταπολέμηση ασθενειών με τη χρήση έξυπνων συστημάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αντιστοίχιση μοτίβων
πληροφορική υγείας
εκμάθηση μοτίβων
Γνωστικά συστήματα
γράφημα.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.