Παραλληλοποίηση αλγορίθμων χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων σε δορυφορικά δεδομένα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Παραλληλοποίηση αλγορίθμων χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων σε δορυφορικά δεδομένα

Κανακάρης, Νικόλαος

Στις μέρες μας, η χλωρίδα του πλανήτη μειώνεται με ραγδαίο ρυθμό. Αντίθετα, οι πυρκαγιές που δημιουργούνται σε δασικές εκτάσεις όλο και αυξάνονται.Έτσι, έχουν δημιουργηθεί αρκετά προγράμματα και αποστολές τηλεπισκόπησης με σκοπό τη συλλογή δεδομένων προκειμένου να χαρτογραφηθούν καμένες εκτάσεις.Το πρόγραμμα Landsat της NASA (National Aeronautics and Space Administration)ασχολείται με την παροχή δεδομένων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους χαρτογράφησης.Η ESA (European Space Agency) αντίστοιχα παρέχει δορυφορικά δεδομένα χάρη στο πρόγραμμα Copernicus, με το οποίο σχεδιάζεται μία σειρά δορυφορικών αποστολώνμε όνομα Sentinels.Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει αναπτύξει διάφορα συστήματα που υλοποιούν αλγόριθμους και φίλτρα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με στόχο τη χαρτογράφησητων καμένων εκτάσεων της ελληνικής επικράτειας.Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως από τους δορυφόρους του προγράμματος Landsat. Οι δορυφορικές εικόνες τύπου Landsatείναι υψηλής ανάλυσης και μεγάλου μεγέθους. Συνεπώς, η ανάγκη για επεξεργασία πολλών και μεγάλων εικόνων καθιστά τη σειριακή υλοποίηση του συστήματος μηικανοποιητική από άποψη χρόνου.Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την παραλληλοποίηση των αλγορίθμων και των φίλτρων του συστήματος χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων που είχε υλοποιηθείαπό το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Για τις ανάγκες της πτυχιακής χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού Python και η διεπαφή περάσματος μηνυμάτωνMPI (Message Passing Interface). Η παραλληλοποίηση καταφέρνει και μειώνει το μέσο συνολικό χρόνο εκτέλεσης του συστήματος από 14.7 λεπτά σε λιγότερο από1 λεπτό, χρησιμοποιώντας έως και 33 τετραπύρηνους υπολογιστές του εργαστηρίου του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

απόδοση παράλληλου αλγόριθμου
προγραμματισμός περάσματος μηνυμάτων
χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων
παράλληλος προγραμματισμός
ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)