Τεχνοοικονομική ανάλυση για την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων (e-booking)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τεχνοοικονομική ανάλυση για την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων (e-booking)

Αποστόλογλου, Ευθύμιος

Λαμβάνοντας υπόψιν την ταχύτατη και ολοένα και εξελισσόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας η οποία πλέον διαδραματίζει βασικό και αναγκαίο ρόλο στην καθημερινότητά μας, πάρθηκε η απόφαση για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων. Το υπό μελέτη σύστημα, που φέρει τον τίτλο “Travel 365” , πληρώντας τα πρότυπα όλων των ανάλογων συστημάτων κρατήσεων που δεσπόζουν, ερχεται να επιφέρει σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο έχουμε κατά νου, την συνολική διαδικασία διαδικτυακής παραγγελίας και κράτησης ενός αγαθού, ενός πόρου ή μιας υπηρεσίας. Έτσι εξετάζεται αρχικα σε ποιους απευθύνεται το σύστημα, ποιοι είναι εκείνοι δηλαδή οι οποίοι έχουν ανάγκη από ένα ταχύτατο και σύγχρονο σύστημα κρατήσεων ξενοδοχειακών μονάδων. Κατόπιν, γίνεται λόγος για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας.Επιπρόσθετα, καταγράφεται ο τρόπος διεκπεραίωσης των ηλεκτρονικών κρατήσεων και τέλος, παρουσιάζονται ορισμένα πολύ σημαντικά τεχνοοικονομικά στοιχεία για την καλύτερη αντίληψη και εικόνα του συγκεκριμένου μοντέλου του εν λόγω συστήματος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

κρατήσεις
εταιρεία
Συστήματα
διαφήμιση
έξοδα
κέρδος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.