Προσβασιμότητα των ατόμων με πρόβλημα όρασης στα μουσεία: η περίπτωση μουσείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προσβασιμότητα των ατόμων με πρόβλημα όρασης στα μουσεία: η περίπτωση μουσείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Πανουργιά, Δήμητρα

Το παρόν εκπόνημα μελετά την κοινωνική και πολιτιστική αποστολή των σύγχρονων Μουσείων και τη δυνατότητα τους να εντάσσουν ή να αποκλείουν αδύναμες κοινωνικά ομάδες στη λειτουργία τους. Αναλυτικότερα, ερευνά τον βαθμό προσβασιμότητας που παρέχεται στην ομάδα των Ατόμων με πρόβλημα όρασης από έναν αριθμό Μουσείων της Ελλάδας. Επιπλέον, μελετώνται οι μέθοδοι που μπορούν να υιοθετηθούν για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προσβασιμότητας στους επισκέπτες αυτούς. Ακόμα, ερευνάται ο βαθμός ικανοποίησης των ατόμων με πρόβλημα όρασης από τις παροχές και τις υπηρεσίες των ελληνικών μουσειακών χώρων.Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, μελετήθηκαν οι δράσεις και το επίπεδο προσβασιμότητας που παρέχουν εννέα, σε σύνολο, Μουσεία στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα Μουσεία που μελετήθηκαν είναι τα εξής: το Νομισματικό Μουσείο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο της Ακρόπολης, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ο Αρχαιολογικός Χώρος της Αρχαίας Αγοράς και η περίπτωση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα, στην εν λόγω μελέτη συμμετείχαν είκοσι τρία άτομα με πρόβλημα όρασης.Από τη παρούσα μελέτη, αναδύεται μια σχετική ικανοποίηση των ατόμων με πρόβλημα όρασης από τις παρεχόμενες προς αυτά υπηρεσίες, παρά το χαμηλό επίπεδο προσβασιμότητας που παρέχεται από την πλειονότητα των συμμετεχόντων μουσειακών φορέων. Επιπλέον, φαίνεται πως η μουσειακή επισκεψιμότητα της ομάδας αυτής θα αυξάνονταν εάν το παρεχόμενο επίπεδο υπηρεσιών ήταν υψηλότερο. Τέλος, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εν λόγω ομάδας, διατυπώνονται προτάσεις και εφαρμογές για την επίτευξη μιας πληρέστερης μουσειακής εμπειρίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Προσβασιμότητα
Άτομα με πρόβλημα όρασης
αναπηρία
Μουσεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.