Η αναπαράσταση της αρχαιότητας στο σύγχρονο εφηβικό ιστορικό μυθιστόρημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η αναπαράσταση της αρχαιότητας στο σύγχρονο εφηβικό ιστορικό μυθιστόρημα

Χατζή, Αικατερίνη

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως θέμα το σύγχρονο εφηβικό ιστορικό μυθιστόρημα που αντλεί τη θεματική του από την ελληνική αρχαιότητα. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη της συμβολής του σκηνικού και η ανάλυση των χαρακτήρων στο λογοτεχνικό αυτό είδος, μέσα από την προσέγγιση τριών αντιπροσωπευτικών έργων. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα εφηβικά ιστορικά μυθιστορήματα Ένα παιδί από σίδερο, του Χάρη Σακελλαρίου, Ένα κουκούτσι στο στρατό του Μεγαλέξανδρου των Παντελή Σταματελόπουλου και Μαρίας Ηλιοπούλου και ΄Αγης της Λιλής Μαυροκεφάλου και η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση περιεχομένου. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται η πορεία του σύγχρονου εφηβικού μυθιστορήματος, που εμφανίστηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του ΄70, με έμφαση στην εξέλιξη του εφηβικού ιστορικού μυθιστορήματος και τη διαμόρφωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Παρουσιάζεται, επίσης, η θεωρία της Nikolajeva για το σκηνικό και τους χαρακτήρες της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας, η οποία αποτελεί τη βάση της ερευνητικής εργασίας. Στο ερευνητικό μέρος εξετάζεται η συμβολή του σκηνικού στη ρεαλιστική αναπαράσταση της εκάστοτε ιστορικής περιόδου και η επίδραση που αυτό ασκεί στη διαμόρφωση των χαρακτήρων. Εν συνεχεία, εξετάζονται οι χαρακτήρες και, συγκεκριμένα, διερευνάται η μέθοδος σκιαγράφησής τους και η ένταξή τους στις κατηγορίες που προτείνει η Nikolajeva. Από τη μελέτη του λογοτεχνικού υλικού προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: Το σκηνικό αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ιστορικού μυθιστορήματος, διότι μέσω αυτού επιτυγχάνεται η επιστημονικά ακριβής ανασύνθεση της εκάστοτε εποχής και εξασφαλίζεται η απαραίτητη για το ιστορικό μυθιστόρημα πιστότητα. Παράλληλα, το σκηνικό ασκεί καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση των χαρακτήρων. Οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες σκιαγραφούνται εξωτερικά και εσωτερικά με την αξιοποίηση πλήθους τεχνικών και ανταποκρίνονται στην κατηγοριοποίηση που προτείνει η Nikolajeva.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ανάλυση περιεχομένου
ρεαλιστική αναπαράσταση
Σύγχρονο εφηβικό ιστορικό μυθιστόρημα
σκηνικό
χαρακτήρες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.