Βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα: κίνητρα και ανασταλτικοί παράγοντες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα: κίνητρα και ανασταλτικοί παράγοντες

Δράκος, Βασίλειος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας η οποία σαν έννοια κυριαρχεί στον επιχειρηματικό κόσμο και σταδιακά αρχίζει να αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, όπως ο υπερκαταναλωτισμός και η τάση για περισσότερο και ευκολότερο κέρδος, έχουν αντίκτυπο κοινωνικό αλλά και περιβαλλοντικό. Ήδη, στο περιβαλλοντολογικό σκέλος πολλές έρευνες καταδεικνύουν την τεράστια ανάγκη να αποτραπεί η πορεία καταστροφής του πλανήτη και των πλουτοπαραγωγικών πόρων του. Σε αυτό το πλαίσιο, η αύξηση του τεχνολογικού επιπέδου στον τομέα της παραγωγικής διαδικασίας, πρέπει να λειτουργήσει ως αντίβαρο, για να επέλθει η περιβαλλοντική ισορροπία και να αποφευχθούν τυχόν ανεξέλεγκτες προεκτάσεις του προβλήματος. Η εναλλακτική απάντηση σε αυτό το άμεσο και καίριο πρόβλημα των ημερών μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, παρακλάδι της οποίας είναι η βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα είναι ένα από τα κλειδιά για την επιβίωση μιας νεοφυούς επιχείρησης ιδιαίτερα σε περιόδους γενικευμένης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύει η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια. Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα, είναι συνυφασμένη με την καινοτομία και βασική της διαφορά με την απλή επιχειρηματικότητα είναι ότι απώτερος στόχος της δεν είναι μόνο το επιχειρηματικό κέρδος αλλά το κέρδος του επιχειρηματία σε συνδυασμό με οφέλη κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά για την ευρύτερη κοινωνία. Κοντολογίς, σκοπός της παρούσας εργασίας – ερευνάς είναι μέσα από την χρήση δεδομένων τα οποία συνελέγησαν με την μέθοδο του ερωτηματολογίου να υπολογιστεί κατά ποσό είναι ο μέσος Έλληνας επιχειρηματίας ενήμερος για την έννοια της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και αν η επιχείρηση του έχει πορεία βιώσιμη. Παράλληλα, αναλύονται τα κίνητρα αλλά και οι ανασταλτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον επιχειρηματία καθώς και οι κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβεί ώστε να θέσει την επιχείρηση του σε μια βιώσιμη τροχιά.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ανασταλτικοί παράγοντες
Βιώσιμη ανάπτυξη
βιώσιμη επιχειρηματικότητα
κίνητρα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-06-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.