Φορείς πολιτιστικού τουρισμού: το πολιτισμικό προφίλ και η επιμόρφωση των ερμηνευτών σε μουσεία της Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Φορείς πολιτιστικού τουρισμού: το πολιτισμικό προφίλ και η επιμόρφωση των ερμηνευτών σε μουσεία της Αττικής

Διακουμογιαννοπούλου, Ζωή

Η μελέτη βασίζεται στη θέση πως αξίζει να γίνει μια προσπάθεια να τεθούν στο επίκεντρο οι εργαζόμενοι των μουσειακών, εκπαιδευτικών τμημάτων, ώστε να προταθούν συγκεκριμένες προτάσεις επιμόρφωσης προσωπικού, βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών και αξιοποίησης μεθόδων αξιολόγησης στο μουσείο. Με δεδομένο, μάλιστα, πως ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης (Ηγουμενάκης etal, 1999) και η εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιορίζεται πλέον σε χώρους τυπικής εκπαίδευσης (Lord, 2007), καταδεικνύεται μια ανάγκη για πολιτιστική επιμόρφωση, αφού μέσα από την επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό, άτομα κάθε ηλικίας και κοινωνικής προέλευσης καταφέρνουν να μαθαίνουν, ζώντας τις δικές τους εμπειρίες στα μουσεία (Πασχαλίδης & Καµπούρη – Ιωαννίδου, 2002). Άλλωστε, ο 21ος αιώνας θεωρείται η εποχή της ατομικής εκπαίδευσης σε κάθε στάδιο της ζωής του ανθρώπου (Κόκκος, 2005) δημιουργώντας την ανάγκη για νέες, βελτιωμένες θέσεις εργασίας και συνακόλουθα επιμορφωτικά προγράμματα δράσεων. Προγράμματα που για να είναι αποτελεσματικά καλούνται να είναι στοχευμένα, εξατομικευμένα και δημιουργημένα μέσα από μια προσπάθεια καταγραφής της αυτοεικόνας, των στάσεων και συμπεριφορών των εργαζομένων, αλλά και της απόδοσης τους χρησιμοποιώντας αξιολογητικά τα σχόλια κοινού. Στην παρούσα έρευνα αποτυπώθηκαν ποσοτικά αυτές οι δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές που συνθέτουν το πολιτισμικό προφίλ των εργαζομένων, αλλά και η απόδοση τους ποιοτικά μέσα από συνεντεύξεις εκπαιδευτικών που επισκέπτονται τα μουσεία και με σχολικές ομάδες. Ένα από τα συμπεράσματα είναι πως, ακόμη και τα μουσεία που έχουν δώσει βάρος στις σχολικές ομάδες, φαίνεται να χρειάζονται επιμόρφωση για τις υπόλοιπες κατηγορίες κοινού στον ίδιο βαθμό με εκείνα που δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη την αξία της κατάρτισης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Επιμόρφωση
Τουρισμός
Ερμηνευτής
Κουλτούρα
Μουσείο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.