Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση της θεατρικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση της θεατρικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο

Παπαφωτίου, Κυριακούλα

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αξιοποίηση της Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο. Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2015-2016 με τη συμμετοχή 243 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε σχολεία της Αττικής, συμπληρώνοντας ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων και στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο συμβάλλει στην ανάπτυξη ψυχοκινητικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά. Επίσης η Θεατρική Αγωγή μπορεί να αξιοποιηθεί και στο γνωστικό τομέα, καθώς σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών συμβάλλει στην ανάπτυξη των γλωσσικών και εκφραστικών δυνατοτήτων των παιδιών και μπορεί να ενταχτεί σε ένα διαθεματικό πλαίσιο διδασκαλίας άλλων μαθημάτων.Γράψτε μία περίληψη (μέχρι 250 λέξεις) σας εργασίας σας στα ελληνικά.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ψυχοκοινωνικές δεξιότητες
εκπαιδευτικοί
ψυχοκινητικές
Θεατρική Αγωγή
δημοτικό σχολείο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)