Διαφοροποίηση / μοναδικότητα προϊόντων, ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Προκλήσεις και προβληματισμοί στο οικονομικό περιβάλλον της κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2016 (EL)
Διαφοροποίηση / μοναδικότητα προϊόντων, ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Προκλήσεις και προβληματισμοί στο οικονομικό περιβάλλον της κρίσης

Λέκκας, Δημήτριος

Διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στη ζήτηση για σπάνια/μοναδικά προϊόντα μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης αλλά και έρευνας σε τυχαίο δείγμα 318 καταναλωτών, τον Απρίλιο του 2016. Εκτιμήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, το βαθμό στον οποίο οι ερωτώμενοι συμφωνούν πως ελκύονται έντονα από σπάνια προϊόντα, το βαθμό στον οποίο συμφωνούν πως είναι πιο πιθανό να αγοράσουν ένα προϊόν, αν αυτό είναι σε σπανιότητα και το βαθμό στον οποίο συμφωνούν πως αρέσκονται στο να πραγματοποιούν αγορές σε καταστήματα με ιδιαίτερα και ασυνήθιστα προϊόντα, μέσω της τεχνικής των πολλαπλών γραμμικών παλινδρομήσεων. Ο βαθμός στον οποίο ο ερωτώμενος συμφωνεί πως ελκύεται έντονα από σπάνια/ιδιαίτερα προϊόντα επηρεάζεται μεταξύ άλλων, από το ετήσιο συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, το βαθμό στον οποίο συμφωνεί πως προτιμά να πρωτοπορεί σε θέματα μόδας και το βαθμό στον οποίο συμφωνεί πως είναι πιο πιθανό να αγοράσει ένα προϊόν, αν αυτό είναι σε σπανιότητα. Όσο περισσότερο συμφωνούν, οι ερωτώμενοι, ως προς στην προτίμηση σε μικρές, τοπικές αγορές έναντι των πολυκαταστημάτων, τόσο περισσότερο συμφωνούν και στην προτίμηση των μικρών τοπικών ετικετών έναντι μεγάλων εγχώριων και πολυεθνικών “brands”. Η αντιληπτή έννοια της διαφοροποίησης και η ζήτηση για διαφοροποίηση είναι δύσκολο να ερμηνευθούν από μία οπτική γωνία. Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται και εκτιμούν διαφορετικά τη διαφοροποίηση ανάλογα με τα ιδιαίτερα καταναλωτικά τους ενδιαφέροντα. Η διαφοροποίηση, στα χρόνια της κρίσης, κοστίζει. Οι πιθανές μεταβολές στις αξίες και προτεραιότητες των ανθρώπων, είναι πιθανό πως τους έχουν στρέψει περισσότερο στην πρακτική αξία των αγαθών, που μπορεί να προσληφθεί και με μικρότερο κόστος, παρά στη συμβολική.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διαφοροποίηση
μοναδικά
ζήτηση
προϊόντα
καταναλωτές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.