Ποσοτική προσέγγιση της ποιότητας των σχολικών μονάδων της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Δράμας: η περίπτωση των δημοτικών σχολείων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ποσοτική προσέγγιση της ποιότητας των σχολικών μονάδων της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Δράμας: η περίπτωση των δημοτικών σχολείων

Κουσίνα, Ελισάβετ

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ποσοτική προσέγγιση βασικών πτυχών ποιότητας των σχολικών μονάδων της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ,της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο διερεύνησης της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται απόπειρα να αναλυθεί η έννοια της Ποιότητας της Εκπαίδευσης, να διερευνηθεί το πως προσεγγίζεται η έννοια σε ευρωπαϊκό επίπεδο , πως σχεδιάζεται και πως εν τέλει υλοποιείται ως εκπαιδευτική πολιτική. Στη συνέχεια, ενδιαφέρει το πως αυτή η πολιτική μεταφέρεται , εφαρμόζεται και προσαρμόζεται τελικά στην ελληνική πραγματικότητα.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και υπό όρους αποδοτικότητας στην οικονομική διάσταση της έννοιας της ποιότητας. Τα ευρήματα από την εμπειρική ανάλυση αποκαλύπτουν ισχυρή αρνητική συσχέτιση των μεταβλητών που αναφέρονται στο μέγεθος των σχολικών μονάδων και το ετήσιο δημόσιο κόστος ανά μαθητή. Μέσα από οικονομετρική ανάλυση εντοπίστηκε ο βέλτιστος αριθμός μαθητών που προτείνεται να έχουν οι σχολικές μονάδες με κλασσικό πρόγραμμα σπουδών και με νέο ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να ελαχιστοποιείται το δημόσιο κόστος ανά μαθητή. Η πρόταση αυτή εξοικονομεί ετησίως στο ελληνικό δημόσιο οικονομικούς πόρους της τάξης των 7 εκατ. Ευρώ . Συμπερασματικά και ως προς τους δείκτες που προσεγγίστηκαν στην έρευνα, η ποιότητα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπολείπεται σημαντικά συγκριτικά με το μέσο επίπεδο των χωρών της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α. Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης ετήσιες ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό με τις τιμές εδώ να συμβαδίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίπεδο χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ποιότητα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αριθμός μαθητών ανά τμήμα
αριθμός μαθητών ανά εκπαιδευτικό
ετήσιο δημόσιο κόστος ανά μαθητή
ετήσιες ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)