Η βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αγρινίου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αγρινίου

Μητσοπούλου, Ελένη

Η εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στόχος της είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των παραγόντων που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Αγρινίου. Προκειμένου να επιτευχθεί συγκεκριμένα ο σκοπός της, πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε τέσσερα Κεφάλαια. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η έννοια και οι ορισμοί της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναλύονται οι συνιστώσες αυτής και η έννοια της βιώσιμης πόλης, ενώ επεξηγείται και η έννοια των προστατευόμενων περιοχών και η ένταξη αυτών στο Δίκτυο NATURA 2000. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή μελέτης, ήτοι το Δήμο Αγρινίου. Γίνεται ιστορική αναδρομή, προσδιορίζονται τα γεωγραφικά, διοικητικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της και παρουσιάζεται το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό προφίλ του Δήμου Αγρινίου. Στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης περιλαμβάνεται η εμπειρική ανάλυση, που πραγματοποιήθηκε με τη διακίνηση 150 ερωτηματολογίων στο Δήμο Αγρινίου. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με το τέταρτο κεφάλαιο και τα διεξαγόμενα συμπεράσματα και τις ειδικότερες προτάσεις για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βιώσιμη ανάπτυξη
προστατευόμενες περιοχές
οικονομία. κοινωνία
περιβάλλον

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)