Επιλογή τουριστικού προορισμού και ικανοποίηση των τουριστών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επιλογή τουριστικού προορισμού και ικανοποίηση των τουριστών

Μπουζούκη, Άννα

Η παρούσα διπλωματική εργασία, διερευνά την ικανοποίηση των τουριστών από την επίσκεψή τους στην Ελλάδα, την πρόθεσή για μελλοντική επανάληψη της επίσκεψης, καθώς και την πρόθεση για σύσταση του προορισμού σε συγγενείς και φίλους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτέμβριος - Οκτώβριος του 2015, με τη διανομή 354 ερωτηματολογίων σε ένα τυχαίο δείγμα τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων έγινε χρήση της παραγοντικής ανάλυσης καθώς και εκτίμηση υποδειγμάτων λογιστικής παλινδρόμησης και διατεταγμένης λογιστικής παλινδρόμησης. Οι ενότητες που εξετάστηκαν ήταν i) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ii) πληροφορίες σχετικές με το ταξίδι iii) η ικανοποίηση των τουριστών από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του προορισμού, αλλά και η συνολική ικανοποίηση και τέλος iv) η τουριστική πίστη αλλά και η σύσταση του προορισμού. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψε ότι η ηλικία, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η παραδοσιακή κουζίνα-φαγητό και η συνολική ικανοποίηση επιδρούν θετικά στην απόφαση για επανάληψη της επίσκεψης. Αντίθετα, όσοι προτιμούν τον πολιτιστικό τουρισμό και όσοι ήρθαν αντιμέτωποι με προβλήματα λόγω οικονομικής κρίσης είναι λιγότερο πιθανό να σχεδιάσουν μία μελλοντική επίσκεψη. Όσον αφορά την πιθανότητα η οικονομική κρίση να επιδράσει αρνητικά στην απόφαση για μία μελλοντική επίσκεψη, το φύλο, ο σκοπός του ταξιδιού, το επάγγελμα, η συνολική ικανοποίηση, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, η φιλοξενία και οι τιμές των προϊόντων αποτελούν μεταβλητές οι οποίες βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές. Τέλος, προέκυψε ότι οι τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους καθώς και όσοι αντιμετώπισαν προβλήματα, λόγω της οικονομικής κρίσης κατά τη διαμονή τους, είναι λιγότερο πιθανό να συστήσουν τον προορισμό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

τουρισμός
σύσταση του προορισμού
οικονομική κρίση
τουριστική πίστη
ικανοποίηση τουριστών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.