Η καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων των καθηγητών των Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων όσον αφορά την προώθηση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων των καθηγητών των Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων όσον αφορά την προώθηση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Μανίκας, Θωμάς

Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) έχει ως σκοπό τον συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική και επαγγελματική γνώση. Σήμερα η Δημόσια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΔΤΕΕ) στην Ελλάδα είναι υποβαθμισμένη, χαμηλού κύρους και προσελκύει το 1/3 περίπου των μαθητών που συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά το Γυμνάσιο, σε αντίθεση με αρκετές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ο ρόλος της είναι αναβαθμισμένος, με υψηλά ποσοστά προτίμησης από τους μαθητές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών των Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων όσον αφορά την προώθηση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας το «Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», τόσο ως ένας συνολικός σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρακτικές Μάρκετινγκ από τα ίδια τα Επαγγελματικά Λύκεια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 22 Φεβρουαρίου του 2016 σε όλα τα Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια του Δυτικού Τομέα Αθηνών.Τα συμπεράσματα που συνάγονται από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής: Οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική άποψη για το Μάρκετινγκ γενικότερα και την εφαρμογή πρακτικών Μάρκετινγκ από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Δεν έχουν επαρκή γνώση του όρου «Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και διαφωνούν στην άποψη ότι η Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιεί Στρατηγικό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό Μάρκετινγκ για την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Έχουν θετική στάση στο να εφαρμοστούν πρακτικές Μάρκετινγκ στα Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια και πιστεύουν ότι σε περίπτωση εφαρμογής του «Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» στο Δημόσιο Επαγγελματικό Λύκειο θα προωθήσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και θα προσελκύσει περισσότερους μαθητές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

προώθηση
Επαγγελματικό Λύκειο
Προγραμματισμός Μάρκετινγκ
Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση
Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)