Ανάλυση ιδιωτικού κόστους και δεικτών ποιότητας των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση ιδιωτικού κόστους και δεικτών ποιότητας των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ανέστης, Δημήτριος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση του ιδιωτικού κόστους ανά μαθητή για εκπαίδευση στα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και η εκτίμηση δεικτών ποιότητας αυτών των σχολικών μονάδων. Η έρευνα αφορά την εκπαιδευτική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013-2014.Στην Ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες εργασίες οι οποίες μελετούν πτυχές των οικονομικών της Ανώτερης δευτεροβάθμιας τεχνικό-επαγγελματικής εκπαίδευσης.Η εμπειρική ανάλυση χρησιμοποίησε στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από τα 21 ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στοιχεία κόστους μέσω ερωτηματολογίων από 1803 νοικοκυριά των οποίων είχαν τέκνο που ελάμβανε εκπαίδευση από ΕΠΑ.Λ. κατά το προαναφερθέν εκπαιδευτικό έτος.Τα ανωτέρω ευρήματα δύναται να αξιολογηθούν από τους σχεδιαστές της εκπαίδευσης και τους λήπτες των σχετικών πολιτικών αποφάσεων. Η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι σχολικές μονάδες είναι μικρού μεγέθους, ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε καθηγητή είναι μικρός, ο αριθμός των τμημάτων των σχολικών μονάδων είναι επίσης μικρός, το ποσοστό διαρροής των μαθητών ταυτίζεται με το 10% της ΕΕ-2020, το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών στις Πανελλήνιες εξετάσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλό και τέλος βλέπουμε ότι η συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα (περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αγωγής υγείας κ.α.) δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Επίσης, στο ιδιωτικό κόστος ανά μαθητή το μεγαλύτερο μερίδιο καλύπτει το κόστος για συμπληρωματική εξωσχολική εκπαίδευση (φροντιστήρια μαθημάτων γενικής παιδείας/ειδικότητας κ.α.).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ποιότητα
δείκτες ποιότητας
ΕΠΑ.Λ.
κόστος ανά μαθητή
ιδιωτικό κόστος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.