Η μέθοδος Project στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ο "χρόνος" μέσα από τη γλώσσα, τα μαθηματικά και τον κινηματογράφο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η μέθοδος Project στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ο "χρόνος" μέσα από τη γλώσσα, τα μαθηματικά και τον κινηματογράφο

Ρουμπάνη, Ελένη

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενό της το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας (project), το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών της Ε’ τάξης του Δημοτικού, ιδιωτικού σχολείου της Αθήνας. Μετά από διαπίστωση της δυσκολίας που έχουν πολλές φορές οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου, αποφασίστηκε ο σχεδιασμός ενός προγράμματος που να παρουσιάζει διαφορετικές όψεις της έννοιας αυτής. Κατόπιν τούτου, η έννοια του αντικειμένου (χρόνος) εξετάστηκε μέσα από τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τον Κινηματογράφο. Οι θεματικές αυτές αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών των μαθημάτων: της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας και της Ευέλικτης Ζώνης. Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν, συνδέουν την εκπαίδευση με τον πολιτισμό, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το project διήρκησε 2 μήνες, από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο του 2015, αποτελείτο από 11 υποενότητες και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη δασκάλα της τάξης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

χρόνος
εκπαίδευση και πολιτισμός
Μέθοδος project
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.