Φυσικές καταστροφές και οικονομικές επιπτώσεις από την πυρκαγιά του 2007 στο Νομό Ηλείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Φυσικές καταστροφές και οικονομικές επιπτώσεις από την πυρκαγιά του 2007 στο Νομό Ηλείας

Δούκα, Χριστίνα

Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται το κομμάτι των φυσικών καταστροφών, δίνοντας έμφαση στις κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις που συνεπάγεται ένα τέτοιο γεγονός. Αντίθετα με άλλες φυσικές καταστροφές όπως οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι σεισμοί και οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν αντικείμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις χώρες της Μεσογείου. Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα δασικές μαζί με αστικές περιοχές, έχουν χαθεί προκαλώντας απώλειες τόσο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο όσο και σε περιβαλλοντικό.Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει αρχικά, τις έννοιες που αφορούν τις φυσικές καταστροφές που υφίστανται ανά τον κόσμο. Ακολούθως, καθώς οι δασικές πυρκαγιές δεν δύναται να σταματήσουν, παρουσιάζονται οι μηχανισμοί διαχείρισης του κινδύνου που έχουν αναπτυχθεί μέσα στη χώρα για την πρόληψη και κατ’ επέκταση οι δράσεις διαχείρισης της κρίσης μέσω της αντιμετώπισης των καταστροφικών φαινομένων μιας πυρκαγιάς.Πλέον, η πυρκαγιά αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο που δύσκολα όμως αντιμετωπίζονται οι όποιες καταστροφικές συνέπειες που λαμβάνουν χώρα. Η σημαντικότερη καταστροφή είναι αυτή του οικοσυστήματος, αναφερόμενοι σε απώλεια μεγάλων δασικών εκτάσεων, προστατευόμενων περιοχών, σύνθεση του εδάφους και εκπομπή υψηλών ποσοστών αερίων του θερμοκηπίου. Οι δραματικές συνέπειες δεν σταματούν εκεί, καθώς σχετίζονται θετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις, που συχνά προκαλούνται. Επακόλουθο είναι η εμφάνιση προβλημάτων υγείας, η πιθανή αποσταθεροποίηση της κοινωνικής δομής σε όλες τις πτυχές τις και η καταστροφή πολιτισμικών και ιστορικών μνημείων της εκάστοτε περιοχής. Διαπιστώνεται, όμως, ότι οι επιπτώσεις εισβάλουν και απειλούν και τον οικονομικό ιστό μιας περιοχής μέσω της καταστροφής κτιριακών εγκαταστάσεων, καλλιεργήσιμων εκτάσεων και υποδομών.Σημαντικές εμφανίζονται οι επιπτώσεις της καταστροφικής πυρκαγιάς του 2007 στο Νομό Ηλείας, κατακαίοντας πάνω από 900.000 στέμματα δασικής και αγροτικής γης και προκαλώντας απώλεια ανθρώπινων ζωών. Η αναγκαιότητα για τη διαχείριση της κρίσης οδήγησε σε λήψη μέτρων για την στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών, μέσω της στέγασης, της σίτισης, της ιατρικής περίθαλψης καθώς και της οικονομικής ενίσχυσης από διάφορους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πυρκαγιά
Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Διαχείριση κρίσης
Τρωτότητα
Πρόληψη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.