Απόψεις των εκπαιδευτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) για την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Απόψεις των εκπαιδευτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) για την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Σκουρλή, Όλγα

Στο πλαίσιο της Αειφόρου Εκπαίδευσης και της διαμόρφωσης του αειφόρου σχολείου, βασική προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία για να διαχειριστούν ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης. Σημαντικό ρόλο στην προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αειφορίας παίζουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε), τα οποία αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας που έχουν στο επίκεντρό τους την περιβαλλοντική εκπαίδευση.Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι να αποτυπώσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2015, σε δείγμα 103 εκπαιδευτικών Κ.Π.Ε όλης της χώρας, με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου.Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών των Κ.Π.Ε είναι επιμορφωμένοι και εξοικειωμένοι με τις Τ.Π.Ε. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε ως ένα βαθμό στο πλαίσιο δραστηριοτήτων τους και ότι η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Π.Ε, για τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Π.Ε και για την παραγωγή και χρήση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς των Κ.Π.Ε γίνεται μεγαλύτερη όταν αυξάνεται η εξοικείωσή τους με τις Τ.Π.Ε.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κ.Π.Ε
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
χρήση Τ.Π.Ε.
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση
Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τεχνολογίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)