Η τεχνολογία στην εκπαίδευση και η διείσδυση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η τεχνολογία στην εκπαίδευση και η διείσδυση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια

Ευαγγέλου, Φώτιος

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια προσπάθεια να περιγραφεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα σύγχρονα μοντέλα τηλεκπαίδευσης και τα είδη που εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η συγκεκριμένη εργασία διαρθρώνεται σε τρεις θεματικές περιοχές. Στην πρώτη θεματική περιοχή γίνεται αναφορά στις θεωρητικές πτυχές της τεχνολογίας στην εκπαίδευση με βιβλιογραφική ιστορική αναδρομή, σε λογισμικά και εκπαιδευτικές πλατφόρμες, καθώς και εκτεταμένη αναφορά σε τεχνολογίες αιχμής όπως η κινητή εκμάθηση, η διάχυτη υπολογιστική στην κινητή εκπαίδευση και η χρήση του υπολογιστικού νέφους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη δεύτερη θεματική περιοχή υλοποιείται μια τεχνοοικονομική ανάλυση για την ίδρυση ενός ηλεκτρονικού φροντιστηρίου όπου αναλύονται η οικονομική διαχείριση μιας τέτοιας επιχείρησης, η χρηματοδότηση της επένδυσης, ένας υπολογισμός πωλήσεων καθώς και η ανάλυση της αγοράς σε αυτόν τον τομέα. Στην τρίτη θεματική περιοχή πραγματοποιείται μια ποιοτική έρευνα σε δύο φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης με συμμετέχοντες μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα που αφορούν τη χρήση της τηλεκπαίδευσης στο χώρο συγκριτικά με την παραδοσιακή διδασκαλία. Ακολουθούν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτήν, με τα οποία ολοκληρώνεται η παρούσα εργασία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επιχειρηματικό πλάνο
φροντιστήριο
Τηλεκπαίδευση
τεχνοοικονομική ανάλυση
τεχνολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.