Ανάλυση συστήματος αρχειοθέτησης διαχείρισης και διανομής ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων – Picture Archiving and Communication System (PACS): μελέτη περίπτωσης 401ΓΣΝΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση συστήματος αρχειοθέτησης διαχείρισης και διανομής ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων – Picture Archiving and Communication System (PACS): μελέτη περίπτωσης 401ΓΣΝΑ

Σιταρίδη, Γαλάτεια

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται το Σύστημα Αρχειοθέτησης, Διαχείρισης και Διανομής Ιατρικών Απεικονιστικών Εξετάσεων (Picture Archiving and Communication System- PACS) στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου (ΠΣΝ) και στα ζητήματα που μας απασχολούν κατά την ανάπτυξη τους, όπως πχ. η ασφάλεια δεδομένων. Στη συνέχεια, αναλύονται τρία από τα υποσυστήματα των ΠΣN, και πιο συγκεκριμένα (α) το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου, (β) το Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογικού (ΠΣΑ) και (γ) το PACS (3ο Κεφάλαιο). Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα μεθοδολογικά εργαλεία της συγκεκριμένης εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συλλογή των πληροφοριών (μελέτη περίπτωσης). Στο επόμενο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία του PACS μέσα στο 401 ΓΣΝΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Στο τελευταίο και έκτο κεφάλαιο, δίνονται τα συμπεράσματα χρήσης του συγκρινομένου συστήματος και προτάσεις βελτίωσης του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ψηφιακές Απεικονιστικές Εξετάσεις
Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείο
Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.