Ανάλυση συστήματος αρχειοθέτησης διαχείρισης και διανομής ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων – Picture Archiving and Communication System (PACS): μελέτη περίπτωσης 401ΓΣΝΑ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ανάλυση συστήματος αρχειοθέτησης διαχείρισης και διανομής ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων – Picture Archiving and Communication System (PACS): μελέτη περίπτωσης 401ΓΣΝΑ

Σιταρίδη, Γαλάτεια

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται το Σύστημα Αρχειοθέτησης, Διαχείρισης και Διανομής Ιατρικών Απεικονιστικών Εξετάσεων (Picture Archiving and Communication System- PACS) στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου (ΠΣΝ) και στα ζητήματα που μας απασχολούν κατά την ανάπτυξη τους, όπως πχ. η ασφάλεια δεδομένων. Στη συνέχεια, αναλύονται τρία από τα υποσυστήματα των ΠΣN, και πιο συγκεκριμένα (α) το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου, (β) το Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογικού (ΠΣΑ) και (γ) το PACS (3ο Κεφάλαιο). Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα μεθοδολογικά εργαλεία της συγκεκριμένης εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συλλογή των πληροφοριών (μελέτη περίπτωσης). Στο επόμενο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία του PACS μέσα στο 401 ΓΣΝΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Στο τελευταίο και έκτο κεφάλαιο, δίνονται τα συμπεράσματα χρήσης του συγκρινομένου συστήματος και προτάσεις βελτίωσης του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ψηφιακές Απεικονιστικές Εξετάσεις
Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείο
Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)