Βαθμός αποδοχής και χρήσης ΤΠΕ από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βαθμός αποδοχής και χρήσης ΤΠΕ από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους

Δεληγιάννης, Αθανάσιος

H έρευνα εξετάζει την εμπειρία χρήσης και αποδοχή συγκεκριμένων εφαρμογών Η/Υ από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, το βαθμό χρησιμότητας, ευκολίας χρήσης και πρόθεσης χρήσης στην εργασία τους των νέων συστημάτων ΤΠΕ, καθώς και τυχόν διαφορές στο βαθμό αποδοχής των παραπάνω ανάμεσα σε λειτουργούς και υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι δεν διαφέρουν στο πως αντιλαμβάνονται την ωφέλεια από τη χρήση, την ευκολία εκμάθησης και ευκολία χρήσης βασικών ΤΠΕ από τους λειτουργούς. Δεν υπήρξαν επίπεδο την ευκολία χρήσης και τη χρησιμότητά του. Το 41.9% των υπαλλήλων και το 61.5% των δικαστών προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το ΟΣΔΔΥ. Οι λειτουργοί εντοπίζουν οφέλη από την εισαγωγή ΤΠΕ στην: ευκολότερη αναζήτηση νομολογίας, βελτιωμένη ποιότητα και ταχύτητα σύνταξης δικαστικών αποφάσεων και ασφαλέστερη αρχειοθέτηση αποφάσεων και δεδομένων. Κίνδυνοι εντοπίζονται σε θέματα ασφάλειας και διατήρηση του απορρήτου των αποφάσεων, στην πιθανότητα απώλειας δεδομένων και στη χειραγώγηση των δικαστών μέσω επιλεκτικής προσφοράς νομολογίας από μη δημόσιες τράπεζες νομικών πληροφοριών. Οι υπάλληλοι εντοπίζουν οφέλη στην υιοθέτηση ψηφιακών δικογραφιών, στην επαναχρησιμοποίηση δεδομένων και στην πληρέστερη εξυπηρέτηση του κοινού. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στην πιθανότητα απώλειας δεδομένων, στο ενδεχόμενο παραβίασης προσωπικών δεδομένων και στην πιθανή μελλοντική απώλεια θέσεων εργασίας. στατιστικά σημαντικές διαφορές σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης στην ωφέλεια από τη χρήση, την ευκολία εκμάθησης και ευκολία χρήσης βασικών ΤΠΕ. Άτομα άνω των 65 ετών εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα στην ωφέλεια από τη χρήση, την ευκολία εκμάθησης και χρήσης βασικών ΤΠΕ. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ), ενώ αντιλαμβάνονται στο ίδιο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

TAM
δικαιοσύνη
ΤΠΕ
ΟΣΔΔΥ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)