Διερεύνηση παραμέτρων χρήσης κοινωνικών δικτύων για αναζήτηση τουριστικών προορισμών: εφαρμογή Uses & Gratifications Theory

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διερεύνηση παραμέτρων χρήσης κοινωνικών δικτύων για αναζήτηση τουριστικών προορισμών: εφαρμογή Uses & Gratifications Theory

Κέννου, Μανθούλα

Η εργασία επικεντρώνεται στην παρατήρηση των κοινωνικών δικτύων στον τουρισμό αλλά και στην χρήση τους μέσω κινητού τηλεφώνου. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ραγδαία ανάπτυξη στην χρήση κοινωνικών δικτύων. Η ανάπτυξη αυτή, υποβοηθούμενη και από την αύξηση της χρήσης «έξυπνων κινητών» που επιτρέπουν την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα οποτεδήποτε και απ’ οπουδήποτε, οδήγησε στην αύξηση της χρήσης τους σε πιο εξειδικευμένους τομείς όπως αυτόν του τουρισμού. Λόγο της πρόσφατης ανάπτυξης τους, οι παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και χρήση των κοινωνικών δικτύων στον τουρισμό χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων χρήσης κοινωνικών δικτύων στον τουρισμό και χρήσης τους ειδικά μέσω κινητών τηλεφώνων καθώς και η ανάλυση των παραγόντων χρήσης σύμφωνα με τη θεωρία χρήσης και ικανοποίησης.Χρησιμοποιήθηκε μία ποικιλία ερευνητικών μεθόδων όπως: 1) Εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών σχετικά με την χρήση κοινωνικών δικτύων και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου το οποίο εντοπίζει τους παράγοντες χρήσης κοινωνικών δικτύων στον τομέα του τουρισμού και πως αυτοί επηρεάζονται στην περίπτωση χρήσης μέσω κινητού τηλεφώνου. 2) Ποσοτική ανάλυση (βασιζόμενη σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε σε γνωστό κοινωνικό δίκτυο και απεστάλη σε χρήστες και με email), προκειμένου να γίνει συσχέτιση των παραγόντων μεταξύ τους αλλά και με δημογραφικά στοιχεία.Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι τα ακόλουθα: 1) Ένα θεωρητικό πλαίσιο μέτρησης της πρόθεσης των χρηστών να χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά δίκτυα στον τουρισμό, είτε απ’ ευθείας μέσω Η/Υ είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, και της ικανοποίησης που λαμβάνεται από την χρήση αυτή. 2) Έρευνα συσχέτισης παραγόντων της χρήσης κοινωνικών δικτύων στον τουρισμό σύμφωνα με την θεωρία χρήσης και ικανοποίησης. Αυτή η έρευνα συμβάλει ουσιαστικά στους ακόλουθους ερευνητικούς τομείς: Uses&GratificationTheory και Κοινωνικά Δίκτυα στον Τουρισμό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

τουρισμός
Κοινωνικά Δίκτυα μέσω κινητού τηλεφώνου
Θεωρία Χρήσης και Ικανοποίησης
κινητό τηλέφωνο
Κοινωνικά Δίκτυα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)