Μελέτη επιχειρηματικών μοντέλων Cloud Computing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη επιχειρηματικών μοντέλων Cloud Computing

Στρατηγού, Θεοδώρα

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των επιχειρηματικών μοντέλων υπολογιστικού νέφους (Cloud computing). Για το σκοπό αυτό έγινε διερεύνηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του cloud και κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με το είδος υπηρεσιών που προσφέρουν. Η ανάλυση έγινε με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης. Οι περιπτώσεις επιλέχθηκαν με βάση την κατηγορία των υπηρεσιών την οποία προσφέρουν, αλλά και με συγκεκριμένα κριτήρια όπως η αυξημένη διάδοση και τα ετήσια κέρδη. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα επιχειρηματικά μοντέλα των Amazon EC2, Google App Engine και Oracle Marketing Cloud. Η μελέτη των επιχειρηματικών μοντέλων έγινε με τη χρήση του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (Osterwalder, A., et Pigneur , Y. ,2013) το οποίο ανέδειξε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και επιμέρους δομικά στοιχεία του κάθε επιχειρηματικού μοντέλου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Amazon νέφος
Google νέφος
Υπολογιστικό νέφος
Oracle νέφος
καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου
επιχειρηματικά μοντέλα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.