Δημιουργία ενός μεταμοντέλου για το Social BPM

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Δημιουργία ενός μεταμοντέλου για το Social BPM

Σταμάτη, Δήμητρα

Έως τώρα ήταν ευρέως γνωστή η έννοια του BPM τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους οργανισμούς, η οποία έτεινε να υιοθετείται και να εφαρμόζεται παγκόσμια για την διαχείριση των επιχειρησιακών τους διαδικασιών. Τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το BPM είναι η μείωση του κόστους, η αύξηση της απόδοσης καθώς και να συνεισφέρει σημαντικά στην απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.Με τις αλλαγές όμως στους τομείς της τεχνολογίας όπως είναι η ραγδαία διείσδυση του διαδικτύου στις ζωές των ανθρώπων καθώς και λόγω των ανησυχιών για την εξέλιξη του τομέα του BPM, υπήρξε η συνειδητοποίηση ότι για να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματά του και για να υποστηριχτούν οι knowledge-intense διαδικασίες, μια νέα έννοια ήταν πιο κατάλληλη, το SocialBPM. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά σημαντικές έννοιες και όρους του BPM και του SocialBPM. Επιπλέον θα περιγραφούν οι όροι: AgileBPM, Enterprise 2.0 ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια συνοπτική περιγραφή των εργαλείων που αφορούν το BPM και το Social BPM καθώς και θα δοθεί μια συγκριτική μελέτη αυτών των εργαλείων ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τέλος θα περιγραφεί ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μιας διαδικασίας BPM με την χρήση του εργαλείου BonitaBPM ενώ θα δοθεί και το wiki που δημιουργήθηκε με το εργαλείο SlimWiki για την μοντελοποίηση της διαδικασίας. Επίσης θα περιγραφεί και η μοντελοποίηση μιας διαδικασίας χρησιμοποιώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του SocialBPM με την χρήση του εργαλείου IBMBlueworksLive ενώ θα σχεδιαστεί και ένα μεταμοντέλο για την διαδικασία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μεταμοντέλο
Social BPM
κοινωνικό λογισμικό
BPM

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)