Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Cloud TV

Δούρλαρης, Γεώργιος

Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η τεχνικοοικονομική ανάλυση της παροχής υπηρεσιών τηλεόρασης μέσω της τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους. Μέσα από την έρευνα αυτή θα παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα που αναδύονται την σημερινή εποχή με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας στον τομέα των επικοινωνιών και της πληροφορικής, τις ανάγκες που προκύπτουν από την ραγδαία αύξηση των χρηστών στο διαδίκτυο οι οποίοι αναζητούν δεδομένα ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως οπτικοακουστικού υλικού και προγράμματος WebTV από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, με την χρήση κινητών συσκευών (laptops, smartphones, tablets, κ.α). Αυτή η έξαρση ζήτησης δεδομένων δημιουργεί στους παρόχους περιεχομένου ένα έντονο φαινόμενο εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων τους και θα πρέπει στρατηγικά να αναζητήσουν λύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος με το λιγότερο δυνατό κόστος.Έγινε μια βιβλιογραφική έρευνα, καθώς και κατά εκτίμηση υπολογισμός των πόρων που θα απαιτούνταν για την διαχείριση του media υλικού από τους παρόχους περιεχομένου, συγκριτικά με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρονται από τους παρόχους υπολογιστικού νέφους. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την ανάγκη για ευέλικτες υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν την δυνατότητα χρήσης «απεριόριστων» πόρων σχετικών με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και κοστολόγησης αυτών ανάλογα με την χρήση και απαίτηση. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους από τους παρόχους περιεχομένου, θα συμβάλλει στην καλύτερη διευθέτηση προβλημάτων διανομής και ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και μείωσης δαπανών αρχικού κεφαλαίου (CAPEX) και λειτουργικών εξόδων (OPEX).Τα στοιχεία που παραθέτονται παρόλο που οδηγούν στην υιοθέτηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από τους παρόχους περιεχομένου, χρήζουν ενδελεχής έρευνας, εξαιτίας των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Νομοθεσία υπολογιστικού νέφους
Υπολογιστικό νέφος
Αξιολόγηση κινδύνων υπολογιστικού νέφους
Οικονομικά υπολογιστικού νέφους
Εκπομπή στο υπολογιστικό νέφος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.