Οι τυχαίοι γράφοι ως μοντέλα δικτύων (με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι τυχαίοι γράφοι ως μοντέλα δικτύων (με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα)

Πιζάνιας, Νικόλαος

Το θέμα της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι “οι τυχαίοι γράφοι ως μοντέλα δικτύων”, με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η εργασία αυτή χωρίζεται θεματικά σε τέσσερα διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από τα κεφάλαια 1, 2 και 3, γίνεται μια εισαγωγή στην επιστήμη των δικτύων και παρουσιάζονται οι απαιτούμενες βασικές έννοιες. Επίσης γίνεται μια λεπτομερής παρουσίαση του μοντέλου Erdos – Renyiκαι συζητούνται οι βασικές διαφορές που παρουσιάζει αυτό το μοντέλο (κατανομή των βαθμών των κόμβων και συντελεστής συσταδοποίησης) σε σχέση με τα δίκτυα του πραγματικού κόσμου. Επιπλέον, γίνεται μια συνοπτική αλλά επαρκής παρουσίαση δύο εναλλακτικών μοντέλων δικτύων: του μοντέλου Watts – Strogatzκαιτου μοντέλου Barabasi – Albert. Το κεφάλαιο 4 αποτελεί το δεύτερο μέρος και είναι μια μελέτη περίπτωσης. Συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη του δικτύου επιστημονικών συνεργασιών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Το τρίτο μέρος αποτελείται από το κεφάλαιο 5. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να αναδειχθεί η σχέση μεταξύ των κοινωνικών δικτύων, του μάρκετινγκ και της θεωρίας του χάους. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράθεση της απόδειξης για το γεγονός ότι, στην πραγματικότητα, τα κοινωνικά δίκτυα είναι δυναμικά συστήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από αυτο-οργάνωση, ενώ επιπλέον παρουσιάζουν και δομή fractal. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος αποτελείται από το κεφάλαιο 6, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένα συμπεράσματα , καθώς και κάποιες μελλοντικές κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή της επιστήμης των δικτύων σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, όπως είναι η βιολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η κοινωνιολογία κλπ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μάρκετινγκ
θεωρία του χάους
κοινωνικά δίκτυα
τυχαίοι γράφοι
επιστήμη δικτύων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.