Οι τυχαίοι γράφοι ως μοντέλα δικτύων (με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Οι τυχαίοι γράφοι ως μοντέλα δικτύων (με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα)

Πιζάνιας, Νικόλαος

Το θέμα της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι “οι τυχαίοι γράφοι ως μοντέλα δικτύων”, με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η εργασία αυτή χωρίζεται θεματικά σε τέσσερα διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από τα κεφάλαια 1, 2 και 3, γίνεται μια εισαγωγή στην επιστήμη των δικτύων και παρουσιάζονται οι απαιτούμενες βασικές έννοιες. Επίσης γίνεται μια λεπτομερής παρουσίαση του μοντέλου Erdos – Renyiκαι συζητούνται οι βασικές διαφορές που παρουσιάζει αυτό το μοντέλο (κατανομή των βαθμών των κόμβων και συντελεστής συσταδοποίησης) σε σχέση με τα δίκτυα του πραγματικού κόσμου. Επιπλέον, γίνεται μια συνοπτική αλλά επαρκής παρουσίαση δύο εναλλακτικών μοντέλων δικτύων: του μοντέλου Watts – Strogatzκαιτου μοντέλου Barabasi – Albert. Το κεφάλαιο 4 αποτελεί το δεύτερο μέρος και είναι μια μελέτη περίπτωσης. Συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη του δικτύου επιστημονικών συνεργασιών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Το τρίτο μέρος αποτελείται από το κεφάλαιο 5. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να αναδειχθεί η σχέση μεταξύ των κοινωνικών δικτύων, του μάρκετινγκ και της θεωρίας του χάους. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράθεση της απόδειξης για το γεγονός ότι, στην πραγματικότητα, τα κοινωνικά δίκτυα είναι δυναμικά συστήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από αυτο-οργάνωση, ενώ επιπλέον παρουσιάζουν και δομή fractal. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος αποτελείται από το κεφάλαιο 6, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένα συμπεράσματα , καθώς και κάποιες μελλοντικές κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή της επιστήμης των δικτύων σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, όπως είναι η βιολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η κοινωνιολογία κλπ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μάρκετινγκ
θεωρία του χάους
κοινωνικά δίκτυα
τυχαίοι γράφοι
επιστήμη δικτύων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)