Ανάλυση και σχεδίαση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συμμετοχικότητας σε ΟΤΑ Α’ βαθμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση και σχεδίαση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συμμετοχικότητας σε ΟΤΑ Α’ βαθμού

Σούλης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία «Ανάλυση και Σχεδίαση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συμμετοχικότητας σε ΟΤΑ Α’ βαθμού» επιχειρείται να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη δικτυακή εφαρμογή που θα απευθύνεται στις δημοτικές αρχές και στους δημότες. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες να εμπλακούν στις διαδικασίες λήψης απόφασης από την τοπική αυτοδιοίκηση με έναν οργανωμένο τρόπο, ο οποίος θα βασίζεται σε ένα αυστηρά θεσμοθετημένο πλαίσιο που θα είναι υποχρεωτικό σε όλους τους εμπλεκομένους. Οι βασικοί πυλώνες του συστήματος θα είναι η δυνατότητα συμμετοχής των δημοτών στις διαδικασίες διαβούλευσης και ψηφοφορίας μέσω χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ηλεκτρονική δημοκρατία
θεσμικό πλαίσιο
ηλεκτρονική συμμετοχή
τοπική αυτοδιοίκηση
προδιαγραφές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.