Διερεύνηση της σχέσης της παχυσαρκίας με κοινωνικο- περιβαλλοντικούς παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διερεύνηση της σχέσης της παχυσαρκίας με κοινωνικο- περιβαλλοντικούς παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών

Τρυπιτσίδης, Αναστάσιος

Σκοπός: Η συγκεκριμένη Διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της Γεωγραφικής διάστασης του επιπολασμού της παχυσαρκίας στου ενήλικες στην περιοχή της Αττικής, και επικεντρώνεται σε δυο βασικά ερευνητικά ερωτήματα:1. Παρουσιάζει η παχυσαρκία στην περιοχή μελέτης συγκέντρωση σε συγκεκριμένες διακριτές περιοχές (obesity clustering);2. Συσχετίζεται με συγκεκριμένους κοινωνικο-περιβαλλοντικούς παράγοντες της περιοχής μελέτης;Υλικό-Μέθοδος: Η εργασία βασίζεται σε δεδομένα που αφορούν μετρήσεις παχυσαρκίας σε εφήβους και ενήλικες. Αρχικά, δημιουργήθηκε η χωρική βάση δεδομένων για την παχυσαρκία και για τους Κοινωνικο-περιβαλλοντικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν ως χωρική μονάδα αναφοράς το δήμο. Η διαδικασία της μετατροπής της πληροφορίας των παχύσαρκων ατόμων σε μια χωρική βάση δεδομένων είναι ουσιαστικά η γεωκωδικοποίηση.Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα δεδομένα του δείγματος. Συγκεκριμένα, έγινε η θεματική χαρτογράφηση και ανάλυση των γεωγραφικών δεδομένων; η διερεύνηση τυχών ομαδοποιήσεων / ανίχνευση προτύπων των μεταβλητών και τέλος τη διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης των εξαρτημένων μεταβλητών (σχετικών με τον επιπολασμό της παχυσαρκίας) με τις ανεξάρτητες; Τέλος με την ανάλυση παλινδρόμησης επιχειρήθηκε η πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής η οποία ερμηνεύεται από μια ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αττική
καρδιαγγειακή νόσος
ανίχνευση προτύπων
επιπολασμός Παχυσαρκίας
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)