Ανάλυση των παραγόντων που συνθέτουν απειλή από δασική πυρκαγιά στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αιγάλεω ως βάση για το σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ανάλυση των παραγόντων που συνθέτουν απειλή από δασική πυρκαγιά στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αιγάλεω ως βάση για το σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας

Ρουμελιώτου, Αλίκη

Η παρούσα εργασία διερευνά την ύπαρξη και χωρική κατανομή του κινδύνου έναρξης και εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς σε μια διοικητική μονάδα της Δασικής Υπηρεσίας, εν προκειμένω το Δασαρχείο Αιγάλεω, με απώτερο σκοπό την υποστήριξη, στο πλαίσιο του αντιπυρικού σχεδιασμού, των αποφάσεων που αφορούν μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων, αποτελούμενη από διανυσματικά (vector) και ψηφιδωτά (raster) αρχεία με επεξεργασία είτε ελεύθερα διαθέσιμων δεδομένων ή δημιουργημένων κατόπιν δειγματοληψίας πεδίου για να υπολογιστεί η πιθανότητα καύσης σε κάθε σημείο της περιοχής μελέτης και τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς μιας πιθανής πυρκαγιάς, με τη χρήση του συστήματος προσομοίωσης συμπεριφοράς πυρκαγιάς FlamMap, της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα, ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών, για την Αττική, τιμών περιεχόμενης υγρασίας για τη χλωρή και ξηρή καύσιμη ύλη και μια αντιπροσωπευτική τιμή ταχύτητας και την επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου, εξήχθησαν χάρτες της ταχύτητας διάδοσης, της θερμικής έντασης και του μήκους φλόγας για την περιοχή μελέτης.Με τον υπολογισμό της πιθανής απώλειας σε δασική γη εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, με βάση το αναμενόμενο μέγεθος πυρκαγιάς, αποτιμήθηκε σε χρηματο- οικονομικούς όρους η μεταβολή των αξιών, που συνδέονται και προσφέρονται από το δάσος.Η ανάλυση εφιστά την προσοχή κυρίως σε περιοχές με πυκνή, ψηλή, συνεχόμενη βλάστηση, όπου προβλέπεται υψηλή πιθανότητα καύσης και η ένταση πυρκαγιάς αναμένεται να είναι υψηλή. Το μεγάλο φορτίο καύσιμης ύλης σε αυτές τις θέσεις, σε συνδυασμό με το αναμενόμενο μεγάλο μέγεθος των πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της υψηλής ταχύτητας διάδοσης, καταδεικνύουν, εκτός της απαίτησης για ετοιμότητα ενισχυμένου μηχανισμού καταστολής, ως κύρια προτεραιότητα την ανάγκη διαχείρισης της καύσιμης ύλης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

προσομοίωση πυρκαγιάς
σχεδιασμός πρόληψης
δασικές πυρκαγιές
ανάλυση απειλής
Δασαρχείο Αιγάλεω

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)