Ομοιοστασία του σιδήρου σε αθλητές υψηλού επιπέδου και σε υπερμαραθώνιους δρομείς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ομοιοστασία του σιδήρου σε αθλητές υψηλού επιπέδου και σε υπερμαραθώνιους δρομείς

Σκενδέρη, Αικατερίνη

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των επιπέδων σιδήρου και ο ρόλος της εψιδίνης στην ομοιοστασία του σιδήρου κατά την έντονη άσκηση σε αθλητές υψηλού επίπεδου και σε υπερμαραθωνοδρόμους. Μεθοδολογία: Στη μελέτη εξετάστηκαν δύο διαφορετικές κατηγορίες αθλητών: αθλητές ποδοσφαίρου ΑΥΕ (n=19) και δρομείς του υπερμαραθωνίου «Σπάρταθλον» ΔΣ (n=41). Δείγματα αίματος ελήφθησαν πριν την έναρξη του αγώνα (t1), αμέσως μετά την ολοκλήρωση του (t2), και 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα (t3).Αποτελέσματα: Ο σίδηρος στο χρόνο t3 βρέθηκε σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τα αρχικά επίπεδα του όσο και με τα επίπεδα αμέσως μετά τη λήξη. Παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή των επιπέδων της φερριτίνης αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και στο χρόνο t3. Η εψιδίνη στην περίπτωση των ΑΥΕ αυξήθηκε μετά τον αγώνα (από 27,45±12,98 σε 37,42±13,74 ng/mL) και επανήλθε στα αρχικά επίπεδα στο χρόνο t3, ενώ στους ΔΣ η αύξηση της συγκέντρωσης της εψιδίνης ήταν πιο σημαντική (από 29,16±10,92 σε 58,81±16,97 ng/mL) και παρέμεινε στατιστικά σημαντικά αυξημένη και στο χρόνο t3 (37,69±16,38 ng/mL). Τα επίπεδα των sTfR στην περίπτωση των ΑΥΕ δεν άλλαξαν μετά τον αγώνα ούτε στο χρόνο t3, αντίθετα μειώθηκαν στην περίπτωση των ΔΣ μετά τον αγώνα αλλά και στο χρόνο t3.Συμπεράσματα: H ομοιόσταση του σιδήρου στους αθλητές επηρεάζεται από το είδος της άσκησης. Ο ρυθμιστής της ομοιόστασης του σιδήρου, η εψιδίνη αυξάνεται, δηλώνοντας την απόκριση του οργανισμού στη φλεγμονή, παγιδεύοντας το σίδηρο εντός των μακροφάγων ή μειώνοντας την απορρόφησή του. Η παρατεταμένη άσκηση είναι που πιθανά αναστέλλει την αιμοποίηση και εγκαθιστά την αναιμία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εψιδίνη
Σίδηρος
Υπερμαραθώνιος
Φερριτίνη
Άσκηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.