Μεταβολές στη συγκέντρωση ορμονών στον ορό μετά από εφαρμογή διαφορετικών πρωτοκόλλων με ασκήσεις αντιστάσεων σε υγιείς εθελοντές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μεταβολές στη συγκέντρωση ορμονών στον ορό μετά από εφαρμογή διαφορετικών πρωτοκόλλων με ασκήσεις αντιστάσεων σε υγιείς εθελοντές

Σιδέρη, Καλλιόπη

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της απόκρισης της ελεύθερης θυροξίνης (fT4) και της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) σε νέους, υγιείς και εξοικειωμένους στις ασκήσεις με αντιστάσεις άνδρες, μετά από προπόνηση ασκήσεων με αντιστάσεις στους εκτείνοντες μύες των κάτω άκρων, με μέγιστη ταχύτητα κίνησης κατά την εκτέλεση της σύγκεντρης συστολής. Μεθοδολογία: Εννέα υγιείς και σωματικά δραστήριοι άνδρες, υποβλήθηκαν σε ένα πρωτόκολλο ασκήσεων με αντιστάσεις. Συγκεκριμένα, όλοι οι δοκιμαζόμενοι εκτέλεσαν 4 σετ καθίσματα και 4 σετ πιέσεις πρέσας, με φορτίο αυτό των 10 μέγιστων επαναλήψεων το κάθε σετ και 3’ διάλειμμα μεταξύ των σετ. Το πρωτόκολλο περιελάμβανε την εκτέλεση 8 επαναλήψεων ανά σετ, με μέγιστη ταχύτητα κίνησης κατά την σύγκεντρη συστολή. Για την μέτρηση των συγκεντρώσεων της fT4 και της TSH χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ELISA, ενώ η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση της μεθόδου ANOVA (TukeyHSDtest). Αποτελέσματα: Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις της TSHδεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των χρονικών στιγμών πριν, αμέσως μετά, 20’ και 40’ μετά τις ασκήσεις με αντιστάσεις. Όσον αφορά στη θυροξίνη, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στις συγκεντρώσεις της fT4, 40’ μετά την άσκηση σε σύγκριση με τη συγκέντρωσή της πριν και αμέσως μετά την άσκηση. Η ποσοστιαία ανάλυση και των δύο ορμονών εμφάνισε παρόμοια αποτελέσματα με τα παραπάνω. Συμπεράσματα: Η άσκηση με αντιστάσεις φαίνεται να αυξάνει τη συγκέντρωση της ορμόνης fT4, ωστόσο μελέτες με μεγαλύτερο δείγμα δοκιμαζομένων και διαφορετικά πρωτόκολλα άσκησης απαιτούνται στο μέλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ορμόνες του θυρεοειδούς
ασκήσεις με αντιστάσεις
θυρεοειδοτρόπος ορμόνη
ελεύθερη θυροξίνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.