Μεταβολές στη συγκέντρωση ορμονών στον ορό μετά από εφαρμογή διαφορετικών πρωτοκόλλων με ασκήσεις αντιστάσεων σε υγιείς εθελοντές

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μεταβολές στη συγκέντρωση ορμονών στον ορό μετά από εφαρμογή διαφορετικών πρωτοκόλλων με ασκήσεις αντιστάσεων σε υγιείς εθελοντές

Σιδέρη, Καλλιόπη

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της απόκρισης της ελεύθερης θυροξίνης (fT4) και της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) σε νέους, υγιείς και εξοικειωμένους στις ασκήσεις με αντιστάσεις άνδρες, μετά από προπόνηση ασκήσεων με αντιστάσεις στους εκτείνοντες μύες των κάτω άκρων, με μέγιστη ταχύτητα κίνησης κατά την εκτέλεση της σύγκεντρης συστολής. Μεθοδολογία: Εννέα υγιείς και σωματικά δραστήριοι άνδρες, υποβλήθηκαν σε ένα πρωτόκολλο ασκήσεων με αντιστάσεις. Συγκεκριμένα, όλοι οι δοκιμαζόμενοι εκτέλεσαν 4 σετ καθίσματα και 4 σετ πιέσεις πρέσας, με φορτίο αυτό των 10 μέγιστων επαναλήψεων το κάθε σετ και 3’ διάλειμμα μεταξύ των σετ. Το πρωτόκολλο περιελάμβανε την εκτέλεση 8 επαναλήψεων ανά σετ, με μέγιστη ταχύτητα κίνησης κατά την σύγκεντρη συστολή. Για την μέτρηση των συγκεντρώσεων της fT4 και της TSH χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ELISA, ενώ η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση της μεθόδου ANOVA (TukeyHSDtest). Αποτελέσματα: Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις της TSHδεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των χρονικών στιγμών πριν, αμέσως μετά, 20’ και 40’ μετά τις ασκήσεις με αντιστάσεις. Όσον αφορά στη θυροξίνη, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στις συγκεντρώσεις της fT4, 40’ μετά την άσκηση σε σύγκριση με τη συγκέντρωσή της πριν και αμέσως μετά την άσκηση. Η ποσοστιαία ανάλυση και των δύο ορμονών εμφάνισε παρόμοια αποτελέσματα με τα παραπάνω. Συμπεράσματα: Η άσκηση με αντιστάσεις φαίνεται να αυξάνει τη συγκέντρωση της ορμόνης fT4, ωστόσο μελέτες με μεγαλύτερο δείγμα δοκιμαζομένων και διαφορετικά πρωτόκολλα άσκησης απαιτούνται στο μέλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ορμόνες του θυρεοειδούς
ασκήσεις με αντιστάσεις
θυρεοειδοτρόπος ορμόνη
ελεύθερη θυροξίνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)