Επίδραση εκχυλίσματος λυκίσκου HOPs στα επίπεδα στρες και άγχους σε ενήλικες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Επίδραση εκχυλίσματος λυκίσκου HOPs στα επίπεδα στρες και άγχους σε ενήλικες

Χρήστου, Αιμιλία Βαρβάρα

Εισαγωγή: Τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής αποτελούν μια επικίνδυνη περίοδο για την εμφάνιση πολλών ψυχικών (αγχωδών και άλλων) διαταραχών, ιδιαίτερα κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες αυξημένου κοινωνικοοικονομικού στρες, με αρνητικές επιδράσεις στην υγεία. Ο λυκίσκος (humulus lupulus) έχει χρησιμοποιηθεί ως ήπιο ηρεμιστικό και κυρίως για τη βελτίωση του ύπνου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι να διερευνηθεί η πιθανή επίδραση εκχυλίσματος λυκίσκου (HOPs) στα επίπεδα στρες και άγχους σε πληθυσμό νεαρών υγιών ενηλίκων, καθώς και στη δραστηριότητα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ).Μεθοδολογία: Η έρευνα στην οποία βασίστηκε η εργασία αυτή είναι τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διασταυρούμενου σχεδιασμού μελέτη παρέμβασης με εικονικό σκεύασμα. Από ένα δείγμα 124 υγιών νεαρών ενηλίκων, ηλικίας 18- 40 ετών, οι οποίοι συμπλήρωσαν το αυτο- αναφερόμενο ερωτηματολόγιο Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS21) για τη διερεύνηση του βαθμού σοβαρότητας της ύπαρξης στρες, άγχους και κατάθλιψης, επιλέχθηκαν και τυχαιοποιήθηκαν 40 άτομα, 36 γυναίκες και 4 άνδρες, οι οποίοι βρέθησαν να έχουν τουλάχιστον ήπια συμπτωματολογία. Η συνολική περίοδος παρέμβασης ήταν 10 εβδομάδες στις οποίες οι εθελοντές είτε λάμβαναν το διατροφικό συμπλήρωμα HOPs (4 εβδομάδες) σε ποσότητα 0,4γρ το βράδυ προ ύπνου, είτε εικονικό σκεύασμα (4 εβδομάδες), με παρεμβολή 2 εβδομάδων. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν πριν και μετά τις 2 φάσεις της παρέμβασης τα ερωτηματολόγια DASS21, ενώ στα ίδια χρονικά σημεία έγιναν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, μετρήσεις σύστασης σώματος με τη μέθοδο της Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης, μετρήσεις διακύμανσης της δραστηριότητας του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) με τη μέθοδο της φωτοπληθυσμογραφίας και μέτρηση της συγκέντρωσης κορτιζόλης πλάσματος. Αποτελέσματα: Η παρέμβαση με το εκχύλισμα λυκίσκου είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις στα σκορ του ερωτηματολογίου DASS21, και στις τρεις παραμέτρους του (κατάθλιψη, άγχος και στρες), που ήταν στατιστικά μεγαλύτερες συγκριτικά με το εικονικό σκεύασμα (p<0.01), καθώς και μείωση στη χαμηλή συχνότητα (μεταβλητή LF) από τις μετρήσεις διακύμανσης του ΑΝΣ (p<0.03). Συμπέρασμα: Η χορήγηση συμπληρώματος από εκχύλισμα λυκίσκου για διάστημα 4 εβδομάδων σε νεαρούς ενήλικες βελτιώνει την υποκειμενική αντίληψη των επιπέδων στρες, άγχους και κατάθλιψης με βάση το DASS21 ερωτηματολόγιο, καθώς και τη παράμετρο LF της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Περαιτέρω έρευνες απαιτούνται για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του εκχυλίσματος λυκίσκου σε πιο μακροχρόνια χορήγηση και σε μεγαλύτερο εύρος ηλικιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κατάθλιψη
άγχος
Στρες
εκχύλισμα λυκίσκου
Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)